Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2019 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Väster-bottens län

Riket            

Väster-bottens län

Riket

Areella

18 194

246 129

42,4

18,7

Tillverkning, gruvor, energi

1 827

60 597

4,3

4,6

Byggindustri

2 622

110 285

6,1

8,4

Handel

3 162

142 501

7,4

10,8

Hotell och restaurang

830

35 803

1,9

2,7

Transport och kommunikation

869

33 023

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 759

370 534

18,1

28,1

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 843

104 099

6,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 832

213 785

11,3

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

42 938

1 316 756

100

100

Näringsgren okänd

145

7 323

 

 

Totalt

43 083

1 324 079

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         
         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta