Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2019 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt      

Bjurholm

383

74

149

606

Dorotea

321

69

195

585

Lycksele

1 094

229

878

2 201

Malå

458

63

229

750

Nordmaling

730

182

476

1 388

Norsjö

611

103

269

983

Robertsfors

831

218

1 352

2 401

Skellefteå

5 612

1 144

4 964

11 720

Sorsele

408

97

258

763

Storuman

775

193

554

1 522

Umeå

4 300

1 581

10 070

15 951

Vilhelmina

880

156

572

1 608

Vindeln

778

156

404

1 338

Vännäs

671

174

558

1 403

Åsele

342

86

277

705

Västerbottens län

18 194

4 449

20 295

42 938

Riket

246 129

170 882

899 745

1 316 756

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Bjurholm

63,2

12,2

24,6

100

Dorotea

54,9

11,8

33,3

100

Lycksele

49,7

10,4

39,9

100

Malå

61,1

8,4

30,5

100

Nordmaling

52,6

13,1

34,3

100

Norsjö

62,2

10,5

27,4

100

Robertsfors

34,6

9,1

56,3

100

Skellefteå

47,9

9,8

42,4

100

Sorsele

53,5

12,7

33,8

100

Storuman

50,9

12,7

36,4

100

Umeå

27,0

9,9

63,1

100

Vilhelmina

54,7

9,7

35,6

100

Vindeln

58,1

11,7

30,2

100

Vännäs

47,8

12,4

39,8

100

Åsele

48,5

12,2

39,3

100

Västerbottens län

42,4

10,4

47,3

100

Riket

18,7

13,0

68,3

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

 

Antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp

         

Västerbottens län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

1998

9 346

3 065

12 524

24 935

1999

8 985

3 050

12 707

24 742

2000

8 703

3 091

13 256

25 050

2001

8 800

3 113

13 389

25 302

2002

8 689

3 142

13 508

25 339

2003

9 327

3 203

13 754

26 284

2004

9 108

3 255

14 058

26 421

2005

11 808

3 372

14 458

29 638

2006

14 675

3 515

15 067

33 257

2007

14 923

3 592

15 384

33 899

2008

14 530

3 589

15 658

33 777

2009

14 034

3 598

15 897

33 529

2010

13 936

3 480

15 665

33 081

2011

16 605

3 805

17 894

38 304

2012

17 406

3 887

18 173

39 466

2013

16 797

3 926

18 434

39 157

2014

18 078

4 013

18 659

40 750

2015

18 290

4 495

40 676

63 461

2016

18 352

4 215

19 422

41 989

2017

18 334

4 275

19 707

42 316

2018

18 312

4 362

19 933

42 607

2019

18 194

4 449

20 295

42 938

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

1998

158 035

110 664

487 183

755 882

1999

151 259

111 557

498 461

761 277

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Utveckling av antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp. Index år 1998=100

         

Västerbottens län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

100

100

100

100

1999

96

100

101

99

2000

93

101

106

100

2001

94

102

107

101

2002

93

103

108

102

2003

100

105

110

105

2004

97

106

112

106

2005

126

110

115

119

2006

157

115

120

133

2007

160

117

123

136

2008

155

117

125

135

2009

150

117

127

134

2010

149

114

125

133

2011

178

124

143

154

2012

186

127

145

158

2013

180

128

147

157

2014

193

131

149

163

2015

196

147

325

255

2016

196

138

155

168

2017

196

139

157

170

2018

196

142

159

171

2019

195

145

162

172

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

100

100

100

100

1999

96

101

102

101

2000

93

104

108

104

2001

101

106

111

108

2002

104

108

114

111

2003

110

110

117

115

2004

111

113

121

118

2005

120

117

125

123

2006

132

122

130

129

2007

133

125

135

133

2008

132

125

140

136

2009

128

128

143

138

2010

131

128

142

137

2011

152

140

160

155

2012

157

142

164

159

2013

151

141

165

159

2014

157

144

169

163

2015

159

147

172

165

2016

158

151

175

168

2017

157

151

178

170

2018

157

153

182

172

2019

156

154

185

174

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta