Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2019 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Gotlands län

Riket            

Gotlands län

Riket

Areella

2 655

246 129

26,1

18,7

Tillverkning, gruvor, energi

650

60 597

6,4

4,6

Byggindustri

986

110 285

9,7

8,4

Handel

780

142 501

7,7

10,8

Hotell och restaurang

453

35 803

4,4

2,7

Transport och kommunikation

204

33 023

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

2 224

370 534

21,8

28,1

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

666

104 099

6,5

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

1 564

213 785

15,4

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

10 182

1 316 756

100

100

Näringsgren okänd

65

7 323

 

 

Totalt

10 247

1 324 079

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta