Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Gotlands län

Riket            

Gotlands län

Riket

Areella

2 667

247 678

26,5

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

661

60 603

6,6

4,7

Byggindustri

965

108 293

9,6

8,3

Handel

790

143 297

7,9

11,0

Hotell och restaurang

428

35 191

4,3

2,7

Transport och kommunikation

198

32 419

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

2 154

360 715

21,4

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

642

103 201

6,4

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

1 548

209 659

15,4

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

10 053

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

71

8 419

 

 

Totalt

10 124

1 309 475

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta