Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge De flesta företagen i Gotlands län handlar med länder inom EU. Länet har mindre andel exportföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

47

37

20 712

14 579

EU

98

671

28 897

102 093

Övriga Europa

14

12

6 531

7 151

Fjärran Östern

14

70

7 647

21 204

Övriga Asien

7

17

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

21

73

8 104

18 726

Sydamerika

3

2

2 094

967

Afrika

4

1

2 420

1 308

Samtliga

137

755

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

34,3

4,9

51,4

12,2

EU

71,5

88,9

71,7

85,4

Övriga Europa

10,2

1,6

16,2

6,0

Fjärran Östern

10,2

9,3

19,0

17,7

Övriga Asien

5,1

2,3

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

15,3

9,7

20,1

15,7

Sydamerika

2,2

0,3

5,2

0,8

Afrika

2,9

0,1

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Gotlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014