Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge De flesta företagen i Gotlands län handlar med länder inom EU. Länet har mindre andel exportföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

49

36

20 557

14 439

EU

104

659

28 710

101 194

Övriga Europa

14

13

6 483

7 429

Fjärran Östern

19

65

7 628

21 002

Övriga Asien

5

13

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

25

65

8 102

18 521

Sydamerika

4

1

2 045

985

Afrika

5

3

2 451

1 309

Samtliga

145

732

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

33,8

4,9

50,1

12,0

EU

71,7

90,0

69,9

84,0

Övriga Europa

9,7

1,8

15,8

6,2

Fjärran Östern

13,1

8,9

18,6

17,4

Övriga Asien

3,4

1,8

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

17,2

8,9

19,7

15,4

Sydamerika

2,8

0,1

5,0

0,8

Afrika

3,4

0,4

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2012-2018

                             

Gotlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014      

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

58

48

47

59

48

47

49

41

35

38

41

35

34

34

EU

90

92

88

86

93

98

104

64

67

71

60

68

72

72

Övriga Europa

13

15

14

15

12

14

14

9

11

11

10

9

10

10

Fjärran Östern

20

22

19

21

19

14

19

14

16

15

15

14

10

13

Övriga Asien

4

6

7

7

7

7

5

3

4

6

5

5

5

3

Nord- och Centralamerika

22

24

22

23

26

21

25

16

18

18

16

19

15

17

Sydamerika

6

4

5

4

4

3

4

4

3

4

3

3

2

3

Afrika

8

2

4

3

6

4

5

6

1

3

2

4

3

3

Samtliga

141

137

124

144

136

137

145

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014      

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

39

29

31

41

43

37

36

8

5

5

6

6

5

5

EU

372

501

560

595

652

671

659

80

85

86

87

87

89

90

Övriga Europa

17

13

12

17

13

12

13

4

2

2

2

2

2

2

Fjärran Östern

51

53

60

67

65

70

65

11

9

9

10

9

9

9

Övriga Asien

12

15

13

18

25

17

13

3

3

2

3

3

2

2

Nord- och Centralamerika

68

72

88

59

65

73

65

15

12

14

9

9

10

9

Sydamerika

2

2

3

1

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

1

2

3

2

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

Samtliga

466

587

649

683

750

755

732

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

20657

20497

20605

20362

20422

20712

20557

56

53

52

51

51

51

50

EU

25894

27703

28003

28588

28990

28897

28710

70

71

71

72

72

72

70

Övriga Europa

6380

6145

6270

6249

6378

6531

6483

17

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6677

6993

7410

7544

7798

7647

7628

18

18

19

19

19

19

19

Övriga Asien

3841

4022

4226

4327

4345

4483

4324

10

10

11

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6756

7084

7430

7829

8184

8104

8102

18

18

19

20

20

20

20

Sydamerika

2064

2067

2096

2077

2100

2094

2045

6

5

5

5

5

5

5

Afrika

2407

2469

2502

2534

2551

2420

2451

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014      

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

14742

14761

14672

14147

14126

14579

14439

17

15

14

13

12

12

12

EU

66882

80939

87679

92978

99757

102093

101194

78

81

83

84

85

85

84

Övriga Europa

6627

6602

6483

6639

6926

7151

7429

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

17560

18299

19110

19738

20388

21204

21002

20

18

18

18

17

18

17

Övriga Asien

4202

4250

4388

4495

4642

4756

4787

5

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

18126

18922

19142

18980

18969

18726

18521

21

19

18

17

16

16

15

Sydamerika

990

979

929

916

967

967

985

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1309

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

                             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta