Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Av de exporterande företagen i Gotlands län 2018 hade 71,0 procent en total exportsumma understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 80,5 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2018

         

Omsättning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

103

589

21 483

80 822

250-999 Tkr

25

89

6 669

16 013

1-1,9 Mnkr

3

25

2 821

6 042

2-4,9 Mnkr

5

19

3 135

6 054

5-9,9 Mnkr

2

6

1 879

3 477

10-49 Mnkr

7

3

2 950

5 096

50-99 Mnkr

 

 

796

1 197

100 - Mnkr

 

1

1 326

1 716

Samtliga

145

732

41 059

120 417

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2009-2018

                     

Gotlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

104

97

92

104

98

87

103

97

97

103

250-999 Tkr

25

23

12

18

17

16

17

17

23

25

1-1,9 Mnkr

4

4

8

7

9

5

7

5

3

3

2-4,9 Mnkr

10

3

4

4

6

8

9

10

5

5

5-9,9 Mnkr

1

2

6

3

2

3

1

1

2

2

10-49 Mnkr

4

7

3

5

4

5

7

6

7

7

50-99 Mnkr

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

100 - Mnkr

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

149

136

126

141

137

124

144

136

137

145

Omsättning

Importföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

1 199

335

347

362

471

535

564

622

621

589

250-999 Tkr

336

68

62

69

79

74

77

89

89

89

1-1,9 Mnkr

118

17

19

16

15

18

19

19

24

25

2-4,9 Mnkr

85

19

15

10

15

13

14

7

9

19

5-9,9 Mnkr

47

6

7

6

4

7

8

11

10

6

10-49 Mnkr

66

5

3

2

3

2

1

2

1

3

50-99 Mnkr

12

 

 

1

 

 

 

 

1

 

100 - Mnkr

14

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Samtliga

1 877

451

453

466

587

649

683

750

755

732

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

21 786

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

250-999 Tkr

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

1-1,9 Mnkr

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2-4,9 Mnkr

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

5-9,9 Mnkr

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

10-49 Mnkr

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

50-99 Mnkr

773

778

700

683

658

713

730

731

726

796

100 - Mnkr

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

Samtliga

42 591

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

Omsättning

Importföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

250-999 Tkr

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

1-1,9 Mnkr

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

2-4,9 Mnkr

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

5-9,9 Mnkr

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

10-49 Mnkr

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

50-99 Mnkr

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

100 - Mnkr

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

Samtliga

85 733

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

120 417

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

                     

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta