Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

49,6 procent av totala befolkningen i Norrbottens län och 48,6 procent i riket är förvärvsarbetande.

Folkmängd i Norrbottens län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden..

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 249

6 617

12 866

 

 

6 249

6 617

0,0

0,0

2,5

2,6

5-9

6 262

6 656

12 918

 

 

6 262

6 656

0,0

0,0

2,5

2,6

10-14

6 291

6 679

12 970

 

 

6 291

6 679

0,0

0,0

2,5

2,7

15-19

6 205

7 367

13 572

1 573

1 573

4 632

5 794

0,6

0,6

1,8

2,3

20-24

6 791

8 830

15 621

4 840

5 882

1 951

2 948

1,9

2,3

0,8

1,2

25-29

7 712

9 356

17 068

5 953

7 286

1 759

2 070

2,4

2,9

0,7

0,8

30-34

6 501

7 534

14 035

5 328

6 371

1 173

1 163

2,1

2,5

0,5

0,5

35-39

6 196

6 930

13 126

5 227

6 012

969

918

2,1

2,4

0,4

0,4

40-44

6 893

7 070

13 963

6 050

6 218

843

852

2,4

2,5

0,3

0,3

45-49

7 687

8 024

15 711

6 790

7 212

897

812

2,7

2,9

0,4

0,3

50-54

8 422

8 962

17 384

7 347

7 941

1 075

1 021

2,9

3,2

0,4

0,4

55-59

7 971

8 265

16 236

6 649

7 078

1 322

1 187

2,6

2,8

0,5

0,5

60-64

8 144

8 420

16 564

5 723

5 910

2 421

2 510

2,3

2,4

1,0

1,0

65-69

8 219

8 397

16 616

1 800

2 841

6 419

5 556

0,7

1,1

2,6

2,2

70-74

7 913

7 954

15 867

1 012

1 934

6 901

6 020

0,4

0,8

2,7

2,4

75-79

6 020

5 404

11 424

0

0

6 020

5 404

0,0

0,0

2,4

2,2

80-84

4 594

3 602

8 196

 

 

4 594

3 602

0,0

0,0

1,8

1,4

85-89

3 033

1 910

4 943

 

 

3 033

1 910

0,0

0,0

1,2

0,8

90-94

1 228

591

1 819

 

 

1 228

591

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

277

86

363

 

 

277

86

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

24

9

33

 

 

24

9

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

122 632

128 663

251 295

58 292

66 258

64 340

62 405

23,2

26,4

25,6

24,8

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Folkmängd i Norrbottens län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden..

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män         

Totalt    

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 249

6 617

12 866

 

 

6 249

6 617

0,0

0,0

2,5

2,6

5-9

6 262

6 656

12 918

 

 

6 262

6 656

0,0

0,0

2,5

2,6

10-14

6 291

6 679

12 970

 

 

6 291

6 679

0,0

0,0

2,5

2,7

15-19

6 205

7 367

13 572

1 573

1 573

4 632

5 794

0,6

0,6

1,8

2,3

20-24

6 791

8 830

15 621

4 840

5 882

1 951

2 948

1,9

2,3

0,8

1,2

25-29

7 712

9 356

17 068

5 953

7 286

1 759

2 070

2,4

2,9

0,7

0,8

30-34

6 501

7 534

14 035

5 328

6 371

1 173

1 163

2,1

2,5

0,5

0,5

35-39

6 196

6 930

13 126

5 227

6 012

969

918

2,1

2,4

0,4

0,4

40-44

6 893

7 070

13 963

6 050

6 218

843

852

2,4

2,5

0,3

0,3

45-49

7 687

8 024

15 711

6 790

7 212

897

812

2,7

2,9

0,4

0,3

50-54

8 422

8 962

17 384

7 347

7 941

1 075

1 021

2,9

3,2

0,4

0,4

55-59

7 971

8 265

16 236

6 649

7 078

1 322

1 187

2,6

2,8

0,5

0,5

60-64

8 144

8 420

16 564

5 723

5 910

2 421

2 510

2,3

2,4

1,0

1,0

65-69

8 219

8 397

16 616

1 800

2 841

6 419

5 556

0,7

1,1

2,6

2,2

70-74

7 913

7 954

15 867

1 012

1 934

6 901

6 020

0,4

0,8

2,7

2,4

75-79

6 020

5 404

11 424

0

0

6 020

5 404

0,0

0,0

2,4

2,2

80-84

4 594

3 602

8 196

 

 

4 594

3 602

0,0

0,0

1,8

1,4

85-89

3 033

1 910

4 943

 

 

3 033

1 910

0,0

0,0

1,2

0,8

90-94

1 228

591

1 819

 

 

1 228

591

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

277

86

363

 

 

277

86

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

24

9

33

 

 

24

9

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

122 632

128 663

251 295

58 292

66 258

64 340

62 405

23,2

26,4

25,6

24,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta