Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2018. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arjeplog

17

2,4

34

4,4

Arvidsjaur

50

3,3

69

4,1

Boden

187

2,8

256

3,5

Gällivare

97

2,2

110

2,2

Haparanda

83

4,2

161

7,6

Jokkmokk

28

2,3

43

3,2

Kalix

85

2,4

136

3,4

Kiruna

146

2,5

150

2,3

Luleå

608

3,2

698

3,4

Pajala

40

3,4

76

5,4

Piteå

297

3,0

347

3,2

Älvsbyn

60

3,3

78

3,7

Överkalix

19

2,7

34

4,2

Övertorneå

36

4,0

51

4,7

Norrbottens län

1 751

3,0

2 245

3,4

Riket

87 444

3,6

98 265

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2009-2018. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arjeplog

4,9

4,0

5,1

2,9

3,4

3,2

2,2

2,0

2,0

2,4

Arvidsjaur

4,3

4,2

4,2

3,8

4,1

4,6

3,6

3,5

4,1

3,3

Boden

4,2

4,2

4,7

4,2

3,9

3,2

3,7

3,4

3,1

2,8

Gällivare

5,0

4,2

4,5

4,7

3,4

3,0

2,9

2,8

2,6

2,2

Haparanda

6,3

6,0

5,8

5,3

5,1

4,3

4,1

4,2

3,8

4,2

Jokkmokk

4,2

5,4

5,4

4,8

3,9

3,8

3,7

4,0

3,8

2,3

Kalix

5,1

4,7

4,8

4,3

3,9

2,7

3,3

3,0

2,6

2,4

Kiruna

5,1

4,0

3,5

3,0

2,5

2,7

2,9

2,5

2,7

2,5

Luleå

5,4

5,2

4,9

4,4

3,8

3,1

3,0

2,7

2,8

3,2

Pajala

5,5

5,0

5,0

4,2

3,5

3,4

4,7

4,2

4,3

3,4

Piteå

4,9

4,5

4,0

3,6

3,1

2,9

2,5

2,7

3,1

3,0

Älvsbyn

5,6

4,6

4,8

4,8

3,5

3,3

3,5

3,3

3,5

3,3

Överkalix

5,5

5,7

4,1

3,2

3,9

2,8

3,0

3,9

3,0

2,7

Övertorneå

5,8

5,7

5,1

4,5

4,6

3,4

3,5

3,4

3,6

4,0

Norrbottens län

5,1

4,7

4,6

4,1

3,6

3,1

3,1

2,9

3,0

3,0

Riket

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arjeplog

7,3

6,8

5,1

5,1

6,4

4,4

4,9

4,1

3,9

4,4

Arvidsjaur

6,5

5,8

5,0

5,4

5,5

5,1

4,9

5,0

5,0

4,1

Boden

5,5

5,1

4,5

4,6

4,6

4,3

4,8

4,7

4,2

3,5

Gällivare

4,9

3,8

3,9

4,0

3,1

3,0

2,9

3,0

3,1

2,2

Haparanda

11,5

10,1

8,1

7,0

8,5

8,2

8,5

8,8

8,3

7,6

Jokkmokk

5,4

4,3

4,8

4,8

4,5

3,8

4,3

4,8

5,1

3,2

Kalix

7,4

6,4

5,2

5,2

5,0

4,1

4,1

4,3

3,6

3,4

Kiruna

5,3

3,3

2,7

2,5

2,6

2,4

2,7

2,7

2,7

2,3

Luleå

6,0

5,4

4,7

4,6

4,1

3,9

3,5

3,2

3,0

3,4

Pajala

8,7

6,1

5,8

5,6

5,2

4,7

7,8

6,7

6,3

5,4

Piteå

6,0

5,4

4,0

3,8

3,8

3,4

3,2

3,0

3,5

3,2

Älvsbyn

7,2

5,9

6,1

5,2

4,8

4,6

4,0

3,9

4,0

3,7

Överkalix

6,8

6,6

5,9

7,0

6,7

5,6

4,7

6,9

5,3

4,2

Övertorneå

10,2

8,2

6,5

7,0

7,1

6,3

6,5

5,9

5,8

4,7

Norrbottens län

6,3

5,4

4,6

4,5

4,3

3,9

3,9

3,8

3,7

3,4

Riket

5,7

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2009-2018. Index år 2009=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arjeplog

100

82

104

59

69

65

45

41

41

50

Arvidsjaur

100

98

98

88

95

107

84

81

95

77

Boden

100

100

112

100

93

76

88

81

74

68

Gällivare

100

84

90

94

68

60

58

56

52

44

Haparanda

100

95

92

84

81

68

65

67

60

67

Jokkmokk

100

129

129

114

93

90

88

95

90

55

Kalix

100

92

94

84

76

53

65

59

51

48

Kiruna

100

78

69

59

49

53

57

49

53

50

Luleå

100

96

91

81

70

57

56

50

52

59

Pajala

100

91

91

76

64

62

85

76

78

61

Piteå

100

92

82

73

63

59

51

55

63

61

Älvsbyn

100

82

86

86

63

59

63

59

63

59

Överkalix

100

104

75

58

71

51

55

71

55

50

Övertorneå

100

98

88

78

79

59

60

59

62

69

Norrbottens län

100

92

90

80

71

61

61

57

59

58

Riket

100

102

98

96

93

87

82

80

82

81

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arjeplog

100

93

70

70

88

60

67

56

54

60

Arvidsjaur

100

89

77

83

85

78

75

77

77

62

Boden

100

93

82

84

84

78

87

85

76

64

Gällivare

100

78

80

82

63

61

59

62

63

46

Haparanda

100

88

70

61

74

71

74

77

72

66

Jokkmokk

100

80

89

89

83

70

80

90

94

60

Kalix

100

86

70

70

68

55

55

58

49

46

Kiruna

100

62

51

47

49

45

51

50

51

42

Luleå

100

90

78

77

68

65

58

54

51

56

Pajala

100

70

67

64

60

54

90

77

73

62

Piteå

100

90

67

63

63

57

53

51

58

53

Älvsbyn

100

82

85

72

67

64

56

54

56

52

Överkalix

100

97

87

103

99

82

69

101

77

61

Övertorneå

100

80

64

69

70

62

64

58

57

46

Norrbottens län

100

86

73

71

68

62

62

61

59

54

Riket

100

91

82

84

84

81

77

75

74

68

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta