Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Norrbottens län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 587 1 005 1 592
Västerbottens län 361 701 1 062
Västra Götalands län 91 255 346
Skåne län 58 141 199
Västernorrlands län 42 138 180
Uppsala län 57 86 143
Östergötlands län 24 76 100
Dalarnas län 20 63 83
Gävleborgs län 34 49 83
Västmanlands län 14 59 73
Jämtlands län 26 35 61
Södermanlands län 24 33 57
Jönköpings län 12 41 53
Hallands län 20 33 53
Värmlands län 13 24 37
Örebro län 10 27 37
Blekinge län 8 19 27
Kalmar län 5 19 24
Kronobergs län 9 13 22
Gotlands län 12 10 22
Totalt 1 427 2 827 4 254

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta