Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arjeplog

35,6

84,8

82,3

89,0

89,0

80,2

30,7

84,8

Arvidsjaur

30,9

76,0

82,4

87,5

88,3

75,9

24,1

83,1

Boden

26,6

73,2

80,1

86,7

87,5

76,3

23,3

82,5

Gällivare

30,9

85,1

88,3

89,2

91,1

78,2

25,1

86,3

Haparanda

21,7

63,4

71,7

69,9

77,6

63,4

15,5

70,1

Jokkmokk

26,7

78,2

80,4

85,7

87,6

81,3

31,7

83,6

Kalix

31,7

76,2

79,3

86,9

88,4

74,3

22,5

81,9

Kiruna

34,1

80,4

85,4

89,8

92,5

81,9

23,4

87,3

Luleå

27,9

58,9

77,6

87,8

89,2

79,5

22,5

83,5

Pajala

25,2

70,6

81,0

85,3

84,8

75,5

32,4

80,7

Piteå

28,8

71,3

79,7

87,2

88,5

77,2

21,6

83,2

Älvsbyn

26,4

71,7

79,7

84,4

85,1

75,8

22,9

81,1

Överkalix

24,3

78,4

84,9

82,6

85,9

74,7

29,6

81,1

Övertorneå

21,4

69,1

78,0

77,1

84,2

73,5

30,0

77,8

Norrbottens län

28,5

68,6

80,2

86,8

88,5

77,3

23,4

83,1

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arjeplog

46,3

80,8

83,1

89,8

89,1

82,6

24,9

86,0

Arvidsjaur

33,1

73,3

81,5

90,4

87,8

74,3

17,3

82,9

Boden

33,9

75,8

77,9

85,5

86,1

75,7

18,1

81,2

Gällivare

34,8

83,6

85,5

88,3

91,4

77,9

19,6

85,4

Haparanda

19,9

62,8

73,6

75,5

82,6

69,2

12,2

74,9

Jokkmokk

29,4

82,6

81,6

82,8

88,6

81,1

24,6

83,6

Kalix

32,9

76,9

76,5

85,6

88,8

73,1

15,3

80,9

Kiruna

37,3

81,1

83,3

89,2

92,3

82,6

20,3

86,8

Luleå

31,6

64,5

78,5

87,3

88,1

78,7

17,0

83,2

Pajala

29,1

71,8

77,2

84,4

84,4

76,5

24,0

80,1

Piteå

29,7

72,0

78,7

85,8

86,5

73,8

15,3

81,2

Älvsbyn

23,8

72,0

77,1

82,1

82,4

76,0

15,7

79,3

Överkalix

31,5

76,8

82,7

81,3

84,7

77,7

21,0

81,2

Övertorneå

21,2

65,9

72,8

76,4

83,5

76,1

20,3

77,7

Norrbottens län

31,5

71,3

79,4

86,2

87,8

76,8

17,4

82,4

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arjeplog

28,6

87,5

81,7

88,3

88,9

78,3

35,9

83,7

Arvidsjaur

29,1

78,1

83,1

84,6

88,8

77,4

30,7

83,2

Boden

20,3

71,3

81,9

88,0

88,8

76,9

28,6

83,7

Gällivare

27,4

86,3

90,6

89,9

90,8

78,6

30,0

87,2

Haparanda

23,2

63,9

70,3

65,0

72,9

58,0

18,7

65,9

Jokkmokk

24,8

75,1

79,3

88,6

86,6

81,6

37,7

83,7

Kalix

30,6

75,7

81,4

88,1

88,1

75,4

29,6

82,8

Kiruna

31,4

79,9

87,1

90,4

92,8

81,3

26,4

87,8

Luleå

24,7

54,8

76,9

88,2

90,3

80,3

28,5

83,8

Pajala

22,4

69,7

83,9

86,1

85,1

74,7

38,9

81,3

Piteå

28,0

70,7

80,6

88,7

90,4

80,7

28,0

85,1

Älvsbyn

28,3

71,5

81,9

86,5

87,6

75,6

29,6

82,8

Överkalix

19,5

79,6

86,4

83,7

87,2

71,9

36,4

81,0

Övertorneå

21,6

70,9

81,9

77,6

84,9

71,0

37,4

78,0

Norrbottens län

26,0

66,6

80,9

87,4

89,2

77,8

29,2

83,7

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta