Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under de senaste 25 åren har befolkningstillväxten i länet skett i Piteå kommun med 3,1 procent. De största minskningarna har skett i kommunerna Pajala, Överkalix och Övertorneå.
Norrbottens län som helhet har minskat sin folkmängd med 6,6 procent under de senaste 25 åren. Genomsnittet för riket är en ökning med 17procent.

Förändring av folkmängden under 25 år, 1994-2019

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1994-2019

1994

2019

Antal

Procent

Arjeplog

3 676

2 785

-891

-24,2

Arvidsjaur

7 974

6 220

-1 754

-22,0

Boden

30 476

28 080

-2 396

-7,9

Gällivare

22 333

17 529

-4 804

-21,5

Haparanda

11 041

9 685

-1 356

-12,3

Jokkmokk

6 573

4 923

-1 650

-25,1

Kalix

19 108

15 886

-3 222

-16,9

Kiruna

26 173

22 867

-3 306

-12,6

Luleå

70 694

78 105

7 411

10,5

Pajala

8 278

6 052

-2 226

-26,9

Piteå

41 021

42 281

1 260

3,1

Älvsbyn

9 471

8 066

-1 405

-14,8

Överkalix

4 671

3 315

-1 356

-29,0

Övertorneå

6 159

4 299

-1 860

-30,2

Norrbottens län

267 648

250 093

-17 555

-6,6

Riket

8 816 381

10 327 589

1 511 208

17,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta