Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2020-02-20
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Norrbottens län har lägre andel barn under 14 år, kvinnor och män 30-49 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2019-12-31 i Norrbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 056

6 443

2,4

2,6

2,8

3,0

5-9

6 391

6 681

2,6

2,7

2,9

3,1

10-14

6 252

6 817

2,5

2,7

2,9

3,0

15-19

6 358

6 969

2,5

2,8

2,6

2,9

20-24

5 989

8 475

2,4

3,4

2,7

3,0

25-29

7 339

9 019

2,9

3,6

3,5

3,7

30-34

7 139

8 242

2,9

3,3

3,4

3,6

35-39

6 338

7 100

2,5

2,8

3,1

3,2

40-44

6 380

6 767

2,6

2,7

3,0

3,1

45-49

7 570

7 715

3,0

3,1

3,2

3,3

50-54

8 174

8 699

3,3

3,5

3,2

3,3

55-59

7 948

8 280

3,2

3,3

3,0

3,0

60-64

8 099

8 220

3,2

3,3

2,7

2,8

65-69

7 797

8 180

3,1

3,3

2,6

2,6

70-74

8 182

8 137

3,3

3,3

2,8

2,6

75-79

6 246

6 049

2,5

2,4

2,2

2,0

80-84

4 854

3 710

1,9

1,5

1,5

1,2

85-89

3 026

2 028

1,2

0,8

1,0

0,6

90-94

1 346

647

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

304

99

0,1

0,0

0,2

0,1

100-

19

9

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

121 807

128 286

48,7

51,3

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta