Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Norrbottens län har lägre andel barn under 14 år, kvinnor och män 30-49 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2018-12-31 i Norrbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 187

6 437

2,5

2,6

2,9

3,0

5-9

6 354

6 636

2,5

2,6

2,9

3,1

10-14

6 268

6 799

2,5

2,7

2,8

3,0

15-19

6 266

7 287

2,5

2,9

2,6

2,9

20-24

6 284

8 495

2,5

3,4

2,8

3,0

25-29

7 608

9 235

3,0

3,7

3,5

3,7

30-34

6 807

7 839

2,7

3,1

3,3

3,5

35-39

6 284

6 993

2,5

2,8

3,1

3,2

40-44

6 555

6 953

2,6

2,8

3,0

3,2

45-49

7 586

7 802

3,0

3,1

3,2

3,3

50-54

8 444

8 903

3,4

3,6

3,3

3,4

55-59

7 919

8 204

3,2

3,3

2,9

3,0

60-64

8 026

8 303

3,2

3,3

2,8

2,8

65-69

7 972

8 310

3,2

3,3

2,7

2,7

70-74

8 130

8 051

3,2

3,2

2,8

2,7

75-79

6 178

5 793

2,5

2,3

2,0

1,9

80-84

4 713

3 604

1,9

1,4

1,4

1,1

85-89

2 992

1 926

1,2

0,8

1,0

0,6

90-94

1 320

625

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

281

94

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

24

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

122 198

128 299

48,8

51,2

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta