Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2014-12-16
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

I Norrbottens län finns enligt fastighetstaxeringsregistret 69 187 småhus för permanentboende och 12 516 fritidshus år 2014. Fritidshusens andel av samtliga småhus i länet är 18,1 procent jämfört med 20,0 procent i hela riket. I Arjeplogs kommun är fritidshusens andel 35,4 procent och i Arvidsjaur kommun endast 7,3 procent.

PDF
Diagram analys
Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Arjeplog 922 505 1 427 35,4
Arvidsjaur 1 752 137 1 889 7,3
Boden 6 294 833 7 127 11,7
Gällivare 4 417 494 4 911 10,1
Haparanda 2 298 674 2 972 22,7
Jokkmokk 1 442 352 1 794 19,6
Kalix 5 008 1 008 6 016 16,8
Kiruna 4 633 1 076 5 709 18,8
Luleå 13 109 3 539 16 648 21,3
Pajala 1 971 484 2 455 19,7
Piteå 9 963 2 708 12 671 21,4
Älvsbyn 2 412 256 2 668 9,6
Överkalix 1 029 182 1 211 15,0
Övertorneå 1 421 268 1 689 15,9
Norrbottens län 56 671 12 516 69 187 18,1
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Antal fritidsbostäder 2005-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Arjeplog

428

380

397

415

426

442

457

496

504

505

Arvidsjaur

137

154

154

153

108

113

115

126

130

137

Boden

650

799

803

810

774

782

788

819

826

833

Gällivare

320

381

416

418

403

421

436

473

481

494

Haparanda

594

646

657

666

636

639

646

667

670

674

Jokkmokk

248

307

321

328

310

311

314

336

344

352

Kalix

845

930

938

949

922

938

947

990

995

1 008

Kiruna

937

965

978

995

995

1 012

1 017

1 054

1 065

1 076

Luleå

3 244

3 406

3 416

3 429

3 344

3 374

3 386

3 511

3 524

3 539

Pajala

389

462

475

485

416

425

426

469

475

484

Piteå

2 442

2 693

2 704

2 735

2 617

2 628

2 637

2 676

2 684

2 708

Älvsbyn

233

256

262

263

234

237

238

247

250

256

Överkalix

160

222

223

224

171

176

179

179

181

182

Övertorneå

248

278

281

282

261

261

260

265

266

268

Norrbottens län

10 875

11 879

12 025

12 152

11 617

11 759

11 846

12 308

12 395

12 516

Riket

381 053

402 891

403 389

407 111

406 542

408 960

411 358

423 090

425 429

422 655

Fritidsbostädernas andel av samtliga småhus 2005-2014

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Arjeplog

32,3

29,9

30,7

31,6

32,1

32,7

33,4

35,1

35,4

35,4

Arvidsjaur

7,1

8,0

8,0

7,9

5,9

6,1

6,2

6,7

6,9

7,3

Boden

9,6

11,4

11,5

11,5

11,0

11,1

11,2

11,5

11,6

11,7

Gällivare

6,7

7,8

8,5

8,6

8,5

8,8

9,0

9,7

9,8

10,1

Haparanda

21,4

22,7

22,6

22,5

21,8

21,8

21,9

22,5

22,6

22,7

Jokkmokk

14,4

17,5

18,1

18,4

17,8

17,8

17,9

18,9

19,3

19,6

Kalix

14,4

15,7

15,8

15,9

15,5

15,8

15,9

16,5

16,6

16,8

Kiruna

17,1

17,4

17,6

17,8

17,8

18,1

18,1

18,6

18,7

18,8

Luleå

20,7

21,4

21,3

21,1

20,6

20,7

20,8

21,3

21,3

21,3

Pajala

16,5

19,0

19,3

19,6

17,8

18,0

18,0

19,4

19,5

19,7

Piteå

19,9

21,4

21,4

21,6

21,0

21,0

21,0

21,2

21,2

21,4

Älvsbyn

8,8

9,6

9,8

9,8

8,9

9,0

9,0

9,3

9,4

9,6

Överkalix

13,1

17,2

17,2

17,2

14,0

14,4

14,5

14,8

15,0

15,0

Övertorneå

15,1

16,4

16,5

16,5

15,6

15,5

15,5

15,8

15,8

15,9

Norrbottens län

16,4

17,5

17,6

17,7

17,2

17,3

17,4

17,9

18,0

18,1

Riket

19,3

20,0

19,9

19,8

19,7

19,7

19,7

20,0

20,1

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antalet fritidsbostäder 2006-2014. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Arjeplog 100 104 109 112 116 120 131 133 133
Arvidsjaur 100 100 99 70 73 75 82 84 89
Boden 100 101 101 97 98 99 103 103 104
Gällivare 100 109 110 106 110 114 124 126 130
Haparanda 100 102 103 98 99 100 103 104 104
Jokkmokk 100 105 107 101 101 102 109 112 115
Kalix 100 101 102 99 101 102 106 107 108
Kiruna 100 101 103 103 105 105 109 110 112
Luleå 100 100 101 98 99 99 103 103 104
Pajala 100 103 105 90 92 92 102 103 105
Piteå 100 100 102 97 98 98 99 100 101
Älvsbyn 100 102 103 91 93 93 96 98 100
Överkalix 100 100 101 77 79 81 81 82 82
Övertorneå 100 101 101 94 94 94 95 96 96
Norrbottens län 100 101 102 98 99 100 104 104 105
Riket 100 100 101 101 102 102 105 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta