Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Länets museer

Länets museer

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2008-2018. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arjeplog

Silvermuseet

33

35

36

36

34

40

43

43

47

40

41

Boden

Försvarsmuseum Boden

10

11

10

10

14

21

14

11

13

24

22

Rödbergsfortet

 

 

 

 

 

 

 

6

6

.

7

Gällivare

Gellivare Hembygdsmuseum

24

22

24

22

19

20

20

.

.

.

.

Jokkmokk

Ajtte Svenskt Fjäll och Samemuseum

12

29

31

31

28

30

35

45

53

52

.

Vuollerim 6000 År

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalix

Kalixlinjens museum

 

 

 

 

5

5

5

5

.

5

4

Kiruna

Hjalmar Lundbohmsgården

5

3

.

.

.

7

.

.

.

.

.

Luleå

Friluftsmuseet Hägnan

.

.

85

.

95

81

75

91

93

89

86

Konsthallen

75

 

 

 

 

 

40

.

.

 

27

Norrbottens museum

44

46

49

52

56

56

64

66

65

62

73

Teknikens Hus

90

91

108

105

118

119

101

103

89

82

72

Norrbottens Järnvägsmuseum

 

 

 

 

 

2

2

.

.

2

3

Piteå

Piteå Museum

14

15

15

15

16

20

18

17

18

17

19

Källa: Kulturrådet, Kulturanalys   . = uppgift saknas

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta