Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2019-05-22
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Med medielån avses förutom lån av böcker även lån av skivor/kassetter samt ljudböcker och e-böcker. Lägst andel lån, fyra per år och invånare har Älvsbyns och Kalix kommuner. Flest lån, 8 per invånare och år har Arjeplogs kommun. Genomsnittligt antal lån är för länet är 6 lån per invånare och år.

Utlåning i de kommunala biblioteken 2018

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Arjeplog 8
Arvidsjaur 5
Boden 5
Gällivare 6
Haparanda 6
Jokkmokk 7
Kalix 4
Kiruna 5
Luleå 6
Pajala ..
Piteå 7
Älvsbyn 4
Överkalix 7
Övertorneå 5
Norrbottens län 6
Riket 6
Utlåning i de kommunala biblioteken 2006-2018. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 9 8 10 9 6 6 7 6 7 6 6 5 8
Arvidsjaur 8 9 10 9 8 7 7 6 8 8 8 8 5
Boden 6 6 7 6 7 7 7 6 6 5 5 5 5
Gällivare 8 8 7 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6
Haparanda 8 7 7 7 7 8 9 7 8 7 7 6 6
Jokkmokk 8 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 6 7
Kalix 8 8 7 7 7 6 7 6 6 4 4 4 4
Kiruna 5 6 6 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5
Luleå 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6
Pajala 7 7 7 7 7 7 7 7 6 .. .. .. ..
Piteå 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7
Älvsbyn 10 11 11 11 11 10 9 9 7 11 5 4 4
Överkalix 8 8 9 9 8 8 7 6 5 6 7 5 7
Övertorneå 15 13 13 12 11 13 14 12 12 8 10 10 5
Norrbottens län 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 6 6 6
Riket 8 8 8 8 7 7 7 7 .. 6 6 6 6
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2006-2018. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 100 89 115 104 70 71 77 67 74 65 68 59 86
Arvidsjaur 100 107 114 112 96 89 83 73 94 94 98 97 64
Boden 100 98 102 89 113 105 105 91 87 80 76 70 72
Gällivare 100 103 95 98 89 88 81 80 82 76 75 74 72
Haparanda 100 96 91 94 90 101 114 94 105 100 98 86 74
Jokkmokk 100 113 112 110 117 105 101 92 96 92 96 82 84
Kalix 100 94 91 89 85 79 82 71 72 56 50 51 48
Kiruna 100 104 104 97 101 93 89 64 88 79 101 93 94
Luleå 100 108 104 104 100 95 90 91 85 84 79 77 76
Pajala 100 100 104 111 110 105 110 100 92 .. .. .. ..
Piteå 100 105 109 112 115 115 112 111 107 100 92 91 88
Älvsbyn 100 107 104 106 106 101 88 89 72 109 47 42 41
Överkalix 100 96 110 111 103 106 95 81 69 73 94 61 90
Övertorneå 100 86 81 76 73 82 91 76 78 50 65 63 34
Norrbottens län 100 103 103 101 101 98 96 89 92 105 79 77 75
Riket 100 97 99 99 95 95 92 90 .. 82 82 74 72

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta