Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2020-05-20
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Antalet barn- och ungdombokslån per barn och år varierar stort mellan länets kommuner. Lägsta antalet redovisas för Kalix och Kiruna kommuner med 11 barnbokslån. Flest böcker per barn/ungdom, 33 stycken, lånas i Arjeplogs och Övertorneås kommuner. I genomsnitt lånas 18 böcker per barn och år i länet.

Barnbokslån per barn (0-17 år) 2019 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Arjeplog 33
Arvidsjaur 23
Boden 12
Gällivare 19
Haparanda 14
Jokkmokk 22
Kalix 11
Kiruna 11
Luleå 19
Pajala ..
Piteå 23
Älvsbyn 15
Överkalix 22
Övertorneå 33
Norrbottens län 18
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2007-2019. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 17 20 14 12 18 22 19 19 19 18 19 31 33
Arvidsjaur 31 28 30 24 24 24 23 26 24 30 33 20 23
Boden 17 17 15 20 18 19 16 14 12 12 12 12 12
Gällivare 25 23 24 23 14 22 20 17 17 18 17 17 19
Haparanda 22 20 21 19 21 29 22 22 20 23 17 16 14
Jokkmokk 26 24 25 28 24 26 23 20 18 2 19 20 22
Kalix 24 24 24 22 22 24 20 15 .. 11 13 12 11
Kiruna 15 15 14 15 15 14 10 12 14 14 10 11 11
Luleå 28 26 27 25 25 24 24 20 20 21 19 19 19
Pajala 26 27 28 29 29 29 26 19 19 20 19 .. ..
Piteå 28 30 31 32 33 32 31 27 25 23 24 24 23
Älvsbyn 42 42 42 39 39 34 33 21 34 18 11 13 15
Överkalix 32 35 37 34 36 33 26 .. 18 0 4 6 22
Övertorneå 43 38 35 36 41 55 39 33 .. 31 35 29 33
Norrbottens län 25 25 25 25 24 25 23 20 19 19 18 18 18
Riket 19 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2007-2019. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 100 121 82 73 106 130 114 113 111 109 116 187 194
Arvidsjaur 100 91 96 76 76 77 72 82 77 95 105 63 73
Boden 100 101 92 119 108 111 97 82 73 71 69 70 70
Gällivare 100 92 95 91 56 89 81 69 69 70 68 66 77
Haparanda 100 89 95 86 95 132 101 99 92 102 75 74 64
Jokkmokk 100 93 99 109 92 102 90 78 70 7 76 77 88
Kalix 100 100 97 93 90 99 82 62 .. 46 52 49 46
Kiruna 100 100 95 104 99 95 66 84 95 95 69 75 74
Luleå 100 95 96 92 92 86 87 73 73 77 69 69 69
Pajala 100 105 110 115 114 114 101 76 76 77 75 .. ..
Piteå 100 106 110 113 119 116 112 95 89 84 87 84 83
Älvsbyn 100 100 101 94 94 81 80 50 81 42 27 32 36
Överkalix 100 110 118 107 115 103 82 .. 58 0 14 20 71
Övertorneå 100 89 83 83 96 128 92 76 .. 73 82 67 77
Norrbottens län 100 98 99 99 97 99 91 81 75 74 71 70 72
Riket 100 101 101 97 99 97 95 .. 86 73 69 67 67

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta