Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2019-09-04
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2018 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 34,3 10,1 63,9 18,3
Uppsala län 33,6 6,9 65,5 13,2
Södermanlands län 31,3 6,2 66,3 12,6
Östergötlands län 30,9 5,6 68,3 11,5
Jönköpings län 30,7 5,4 68,5 11,2
Kronobergs län 30,1 4,8 69,1 10,2
Kalmar län 30,1 5,2 69,1 11,2
Gotlands län 35,8 7,9 64,2 13,9
Blekinge län 30,3 5,1 68,9 10,5
Skåne län 32,6 7,4 65,9 14,7
Hallands län 33,0 6,8 65,9 13,0
Västra Götalands län 31,0 6,4 67,4 13,4
Värmlands län 30,9 5,4 67,9 11,3
Örebro län 30,0 5,7 69,3 12,7
Västmanlands län 32,5 6,4 66,7 12,5
Dalarnas län 32,1 6,0 67,5 11,8
Gävleborgs län 29,7 4,9 69,5 10,8
Västernorrlands län 29,3 5,3 70,0 11,9
Jämtlands län 31,2 6,8 68,7 14,2
Västerbottens län 27,8 4,6 71,5 11,1
Norrbottens län 28,6 5,5 69,9 12,0
Riket 32,3 7,1 66,3 14,0

Nystartade företag 1998-2018. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Norrbottens län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

33,0

64,0

30,0

65,0

   

1999

32,0

63,0

30,0

65,0

   

2000

31,0

63,0

29,0

66,0

   

2001

29,0

70,0

31,0

67,0

   

2002

31,2

67,2

31,4

66,4

   

2003

31,1

66,7

31,5

66,5

   

2004

33,7

64,6

32,2

65,4

   

2005

32,0

68,0

33,7

66,3

   

2006

32,5

67,5

35,0

65,0

   

2007

36,4

63,6

33,7

66,3

   

2008

32,0

68,0

34,1

65,9

   

2009

33,1

60,9

33,1

60,9

   

2010

31,5

62,3

32,0

60,6

   

2011

30,7

64,9

31,2

59,9

   

2012

33,4

60,8

31,1

59,9

   

2013

32,1

67,9

34,0

66,0

   

2014

31,1

68,9

34,2

65,8

   

2015

31,3

68,7

33,5

66,5

   

2016

28,1

70,4

32,1

66,4

   

2017

28,5

69,6

31,6

66,9

   

2018

28,6

69,9

32,3

66,3

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Norrbottens län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

3,0

5,3

4,4

3,7

7,8

6,1

1999

3,2

5,8

4,8

3,9

8,2

6,4

2000

3,3

6,2

5,0

4,2

9,1

6,9

2001

2,9

6,4

4,8

4,0

8,3

6,3

2002

3,2

6,3

4,9

4,2

8,7

6,6

2003

3,1

6,0

4,7

4,1

8,4

6,4

2004

3,5

7,4

5,5

4,7

9,4

7,3

2005

3,3

7,7

5,4

5,2

9,9

7,6

2006

3,8

7,2

5,7

5,4

9,6

7,6

2007

5,7

9,1

7,9

6,2

11,9

9,7

2008

4,4

8,6

7,0

6,3

11,8

9,7

2009

6,7

11,9

10,0

6,7

11,9

10,0

2010

5,8

10,5

8,8

7,6

13,9

11,6

2011

6,0

11,6

10,3

7,8

14,5

12,3

2012

6,0

10,0

8,6

7,3

13,6

11,5

2013

5,5

10,6

8,2

7,9

14,9

11,5

2014

6,0

12,0

9,2

8,3

15,4

11,9

2015

5,7

11,3

8,6

7,9

15,1

11,6

2016

5,7

13,0

9,5

7,6

15,0

11,4

2017

5,9

13,1

9,9

7,3

14,8

11,3

2018

5,5

12,0

9,1

7,1

14,0

10,8

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare. Index år 1998=100

             

År

Norrbottens län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

100

100

100

100

100

100

1999

107

109

109

105

105

105

2000

110

117

114

114

117

113

2001

97

121

109

108

106

103

2002

107

119

111

114

112

108

2003

103

113

107

111

108

105

2004

117

140

125

127

121

120

2005

109

145

122

140

127

124

2006

127

136

129

145

124

124

2007

190

172

180

168

153

159

2008

147

162

159

170

151

159

2009

223

225

226

181

153

163

2010

192

197

200

205

178

190

2011

199

219

234

211

185

202

2012

200

189

196

197

174

189

2013

184

201

186

215

191

189

2014

200

227

208

224

197

195

2015

189

213

196

213

193

189

2016

191

245

216

204

193

186

2017

198

248

225

196

189

185

2018

183

227

206

193

180

177

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta