Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-06-19
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2018 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 21 344 14,4
Uppsala län 2 338 10,1
Södermanlands län 1 640 9,7
Östergötlands län 2 420 8,7
Jönköpings län 1 809 8,5
Kronobergs län 894 7,6
Kalmar län 1 188 8,4
Gotlands län 373 10,9
Blekinge län 746 8,0
Skåne län 9 249 11,2
Hallands län 1 923 10,0
Västra Götalands län 10 583 10,1
Värmlands län 1 419 8,6
Örebro län 1 678 9,3
Västmanlands län 1 550 9,6
Dalarnas län 1 500 9,0
Gävleborgs län 1 342 8,0
Västernorrlands län 1 258 8,8
Jämtlands län 818 10,7
Västerbottens län 1 313 8,0
Norrbottens län 1 365 9,1
Riket 66 750 10,8
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2018

År Norrbottens län Riket
1995 4,2 6,3
1996 4,4 6,5
1997 4,8 6,7
1998 4,4 6,1
1999 4,8 6,4
2000 5,0 6,9
2001 4,7 6,3
2002 4,8 6,6
2003 4,7 6,4
2004 5,4 7,3
2005 5,4 7,6
2006 5,7 7,6
2007 8,1 9,7
2008 7,0 9,7
2009 7,4 10,0
2010 8,8 11,6
2011 10,3 12,3
2012 8,6 11,5
2013 8,2 11,5
2014 9,1 11,9
2015 8,6 11,6
2016 9,5 11,4
2017 9,9 11,2
2018 9,1 10,8
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2018. Index år 1995=100

År Norrbottens län Riket
1995 100 100
1996 105 103
1997 114 106
1998 105 97
1999 114 102
2000 119 110
2001 112 100
2002 114 105
2003 112 102
2004 129 116
2005 129 120
2006 136 120
2007 193 154
2008 167 154
2009 176 159
2010 210 184
2011 245 195
2012 205 183
2013 195 183
2014 217 189
2015 205 184
2016 227 181
2017 236 178
2018 216 171

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta