Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2019-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge

66% av de övernattande gästerna i Norrbottens län var svenskar. 17,5 procent kom från de övriga nordiska länderna och 12 procent från övriga Europa.

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2018 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Norrbottens   län

Sverige

1 665

66,2

Övriga Norden

441

17,5

Övriga Europa

305

12,1

Utanför Europa

104

4,2

Totalt

2 516

100

       

Riket

Sverige

47 852

73,4

Övriga Norden

5 421

8,3

Övriga Europa

7 527

11,5

Utanför Europa

4 379

6,7

Totalt

65 179

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Övernattningar 2008-2018 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Norrbottens län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

1 377

342

160

19

1 898

2009

1 303

418

179

27

1 928

2010

1 359

461

164

23

2 007

2011

1 386

452

196

32

2 066

2012

1 415

457

214

45

2 131

2013

1 478

404

226

44

2 152

2014

1 494

385

250

62

2 191

2015

1 579

380

259

73

2 290

2016

1 610

373

257

73

2 313

2017

1 692

366

262

90

2 410

2018

1 665

441

305

104

2 516

Norrbottens län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

72,6

18,0

8,4

1,0

100

2009

67,6

21,7

9,3

1,4

100

2010

67,7

23,0

8,2

1,1

100

2011

67,1

21,9

9,5

1,5

100

2012

66,4

21,4

10,0

2,1

100

2013

68,7

18,8

10,5

2,1

100

2014

68,2

17,6

11,4

2,8

100

2015

68,9

16,6

11,3

3,2

100

2016

69,6

16,1

11,1

3,1

100

2017

70,2

15,2

10,9

3,7

100

2018

66,2

17,5

12,1

4,2

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

100

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

           

Utveckling av antalet övernattningar 2008-2018 efter gästernas nationalitet. Index år 2008=100

           

Norrbottens län

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

95

123

112

140

102

2010

99

135

103

120

106

2011

101

132

123

167

109

2012

103

134

134

238

112

2013

107

118

141

232

113

2014

108

113

156

324

115

2015

115

111

162

381

121

2016

117

109

161

381

122

2017

123

107

164

470

127

2018

121

129

191

547

133

Riket

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

101

112

98

96

102

2010

104

117

99

111

105

2011

104

112

99

131

105

2012

105

112

96

137

105

2013

107

109

98

144

107

2014

112

109

105

174

113

2015

118

118

114

209

120

2016

121

114

118

232

123

2017

123

113

120

265

126

2018

125

121

125

300

130

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta