Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2019-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arjeplog

411

226

577

783

788

2 785

Arvidsjaur

1 003

540

1 394

1 589

1 694

6 220

Boden

4 586

2 738

6 587

7 170

6 999

28 080

Gällivare

2 805

1 406

4 184

4 693

4 441

17 529

Haparanda

1 635

834

1 841

2 533

2 842

9 685

Jokkmokk

703

421

1 041

1 369

1 389

4 923

Kalix

2 396

1 385

3 168

4 340

4 597

15 886

Kiruna

4 045

2 300

5 640

6 040

4 842

22 867

Luleå

13 134

9 090

19 858

19 781

16 242

78 105

Pajala

947

538

984

1 507

2 076

6 052

Piteå

7 294

4 190

10 010

10 810

9 977

42 281

Älvsbyn

1 346

803

1 751

2 054

2 112

8 066

Överkalix

425

283

600

873

1 134

3 315

Övertorneå

563

384

689

1 163

1 500

4 299

Norrbottens län

41 293

25 138

58 324

64 705

60 633

250 093

Riket

1 951 765

1 039 664

2 737 448

2 533 345

2 065 367

10 327 589

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arjeplog

14,8

8,1

20,7

28,1

28,3

100

Arvidsjaur

16,1

8,7

22,4

25,5

27,2

100

Boden

16,3

9,8

23,5

25,5

24,9

100

Gällivare

16,0

8,0

23,9

26,8

25,3

100

Haparanda

16,9

8,6

19,0

26,2

29,3

100

Jokkmokk

14,3

8,6

21,1

27,8

28,2

100

Kalix

15,1

8,7

19,9

27,3

28,9

100

Kiruna

17,7

10,1

24,7

26,4

21,2

100

Luleå

16,8

11,6

25,4

25,3

20,8

100

Pajala

15,6

8,9

16,3

24,9

34,3

100

Piteå

17,3

9,9

23,7

25,6

23,6

100

Älvsbyn

16,7

10,0

21,7

25,5

26,2

100

Överkalix

12,8

8,5

18,1

26,3

34,2

100

Övertorneå

13,1

8,9

16,0

27,1

34,9

100

Norrbottens län

16,5

10,1

23,3

25,9

24,2

100

Riket

18,9

10,1

26,5

24,5

20,0

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta