Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2019-04-01
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2018

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Bergslagen

Riket          

Region Bergslagen

Riket

Brott mot liv och hälsa

6 890

90 303

7,9

8,9

Brott mot frihet och frid

11 577

164 330

13,3

16,2

Ärekränkningsbrott

938

12 528

1,1

1,2

Sexualbrott

1 755

22 476

2,0

2,2

Brott mot familj

109

1 805

0,1

0,2

Stöld, rån, m.m.

32 020

445 045

36,9

43,7

Bedrägeribrott

28 480

260 260

32,8

25,6

Förskingring o annan trolöshet

1 167

16 018

1,3

1,6

Brott mot borgenärer

4

17 296

0,0

1,7

Skadegörelsebrott

8 041

189 356

9,3

18,6

Brott mot allmänheten

1 184

17 085

1,4

1,7

Brott mot staten

2 613

34 597

3,0

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

7 532

92 252

8,7

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

8 888

106 521

10,2

10,5

Övriga straffrättsliga brott

4 487

80 747

5,2

7,9

Summa brott

115 685

1 550 626

133,2

152,4

Källa: Brottsförbyggande rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2018

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Bergslagen (Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län))

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

8,6

9,3

8,2

7,9

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

13,4

14,7

13,7

13,3

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

1,4

1,4

1,3

1,1

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

1,7

2,2

2,1

2,0

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

44,9

41,4

40,8

36,9

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

15,1

17,4

22,4

32,8

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

1,5

1,4

1,3

1,3

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

11,7

11,2

11,1

9,3

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,6

1,4

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

2,8

3,0

2,9

3,0

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

8,5

8,5

8,7

8,7

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

8,9

9,5

9,6

10,2

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

5,9

6,9

5,9

5,2

Summa brott

 

 

 

 

 

 

126,3

128,9

129,8

133,2

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Örebro län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

10,3

10,2

10,4

10,4

11,0

9,4

10,4

 

 

 

Brott mot frihet och frid

14,0

13,3

13,8

14,0

16,2

14,1

16,3

 

 

 

Ärekränkningsbrott

0,9

0,9

1,1

1,0

1,3

1,4

1,5

 

 

 

Sexualbrott

1,9

1,6

1,9

1,9

1,9

2,1

2,4

 

 

 

Brott mot familj

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

57,7

57,0

52,3

55,3

51,5

52,4

55,7

 

 

 

Bedrägeribrott

6,5

9,4

10,7

10,3

10,5

12,2

13,3

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,7

0,9

1,1

1,3

1,8

1,5

1,7

 

 

 

Brott mot borgenärer

0,4

1,6

1,7

1,6

1,8

0,8

0,0

 

 

 

Skadegörelsebrott

20,6

17,0

13,2

13,9

14,6

12,1

14,8

 

 

 

Brott mot allmänheten

1,7

1,8

2,0

2,3

1,7

1,8

1,9

 

 

 

Brott mot staten

3,2

2,9

3,4

3,5

3,7

3,6

3,2

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

8,8

8,5

8,3

9,7

7,7

7,9

9,3

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

12,2

10,9

12,4

13,7

12,5

14,1

12,8

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

6,7

7,3

8,6

9,6

10,7

6,6

5,9

 

 

 

Summa brott

145,6

143,5

141,0

148,8

147,0

140,1

149,2

 

 

 

Brottstyp                           

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

8,9

Brott mot frihet och frid

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

16,2

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

Sexualbrott

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

2,2

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

43,7

Bedrägeribrott

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

25,6

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

Skadegörelsebrott

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

18,6

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

1,7

Brott mot staten

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

10,5

Övriga straffrättsliga brott

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

7,9

Summa brott

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

152,4

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

                     

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta