Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Arvika

1 909

1 947

53

663

2 663

24,9

Eda

570

669

20

212

901

23,5

Filipstad

707

740

35

225

1 000

22,5

Forshaga

755

1 040

27

255

1 322

19,3

Grums

620

718

18

192

928

20,7

Hagfors

744

856

14

312

1 182

26,4

Hammarö

1 165

1 695

21

386

2 102

18,4

Karlstad

6 468

7 624

153

2 391

10 168

23,5

Kil

835

1 016

20

255

1 291

19,8

Kristinehamn

1 506

1 998

62

655

2 715

24,1

Munkfors

268

260

6

82

348

23,6

Storfors

219

323

17

104

444

23,4

Sunne

967

983

22

309

1 314

23,5

Säffle

960

1 262

42

340

1 644

20,7

Torsby

938

741

23

234

998

23,4

Årjäng

648

821

25

221

1 067

20,7

Värmlands län

19 279

22 693

558

6 836

30 087

22,7

Riket

660 871

959 756

19 611

279 020

1 258 387

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2009-2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 23,9 24,7 25,3 25,5 25,3 25,6 25,7 25,7 25,5 24,9
Eda 23,6 23,7 24,7 23,3 22,6 23,2 23,8 24,2 24,2 23,5
Filipstad 24,8 23,5 24,1 23,5 23,5 24,0 23,8 23,0 22,2 22,5
Forshaga 19,5 19,4 19,9 19,1 20,0 20,6 20,4 20,1 19,9 19,3
Grums 23,5 23,5 23,8 22,9 22,2 23,3 23,4 22,6 20,9 20,7
Hagfors 23,9 23,8 24,1 24,2 24,9 25,5 25,9 26,1 25,7 26,4
Hammarö 17,4 17,4 17,4 17,5 17,1 17,2 17,3 17,2 17,8 18,4
Karlstad 24,4 24,6 24,3 24,3 24,3 24,2 23,8 23,7 23,7 23,5
Kil 21,1 20,3 20,2 19,4 20,4 20,5 20,9 20,4 20,1 19,8
Kristinehamn 24,0 24,7 24,5 24,2 24,3 23,8 23,4 23,4 23,7 24,1
Munkfors 29,5 28,8 27,8 26,6 25,2 26,5 24,9 22,7 23,9 23,6
Storfors 21,9 21,6 22,0 23,1 22,8 23,1 24,0 23,1 23,5 23,4
Sunne 22,5 23,0 23,3 24,3 23,6 23,8 23,4 23,0 22,8 23,5
Säffle 21,2 21,3 21,1 21,0 21,5 20,5 21,2 20,6 19,4 20,7
Torsby 22,8 23,6 23,5 23,3 23,8 24,0 23,7 23,3 22,8 23,4
Årjäng 19,3 19,8 19,2 19,1 19,0 19,3 19,4 19,7 19,2 20,7
Värmlands län 22,9 23,1 23,1 23,0 23,0 23,1 23,0 22,8 22,6 22,7
Riket 22,2 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2009-2018. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 104 106 107 106 107 108 107 107 104
Eda 100 101 105 99 96 99 101 103 103 100
Filipstad 100 95 97 95 95 97 96 93 90 91
Forshaga 100 99 102 98 103 106 105 103 102 99
Grums 100 100 101 97 94 99 99 96 89 88
Hagfors 100 99 101 101 104 107 108 109 108 110
Hammarö 100 100 100 100 98 99 99 99 102 105
Karlstad 100 101 100 100 99 99 98 97 97 96
Kil 100 96 96 92 96 97 99 96 95 93
Kristinehamn 100 103 102 101 101 99 97 98 99 100
Munkfors 100 98 94 90 86 90 85 77 81 80
Storfors 100 99 100 106 104 105 110 106 107 107
Sunne 100 102 104 108 105 106 104 102 101 104
Säffle 100 101 100 99 101 97 100 97 92 98
Torsby 100 104 103 102 105 105 104 102 100 103
Årjäng 100 102 99 99 98 100 101 102 100 107
Värmlands län 100 101 101 100 100 101 100 99 99 99
Riket 100 100 100 100 101 101 101 101 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta