Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge
Antal arbetsställen med anställda 1990-2019

År Västmanlands län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1990 7 142 262 504 2,7
1991 7 164 264 181 2,7
1992 7 155 263 560 2,7
1993 7 157 264 288 2,7
1994 7 309 267 494 2,7
1995 7 458 275 279 2,7
1996 7 595 279 212 2,7
1997 7 357 275 116 2,7
1998 7 473 282 002 2,6
1999 7 534 287 239 2,6
2000 7 564 291 803 2,6
2001 7 601 293 995 2,6
2002 7 560 290 477 2,6
2003 7 565 290 879 2,6
2004 7 588 293 235 2,6
2005 7 686 297 594 2,6
2006 8 026 310 448 2,6
2007 7 859 320 621 2,5
2008 8 001 329 117 2,4
2009 8 148 331 387 2,5
2010 8 350 340 097 2,5
2011 8 692 355 356 2,4
2012 8 969 369 398 2,4
2013 9 143 376 892 2,4
2014 9 291 384 420 2,4
2015 9 508 392 114 2,4
2016 9 559 395 331 2,4
2017 9 763 406 898 2,4
2018 9 967 419 132 2,4
2019 10 129 427 133 2,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta