Jokkmokk kommun
Norrbottens län
Jokkmokk
Jokkmokk // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

Största arbetsgivare i Jokkmokks kommun 2019

     

Arbetsgivare

Antal anställda

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

JOKKMOKKS KOMMUN

525

29,9

VATTENFALL VATTENKRAFT AB

125

7,1

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

75

4,3

SAMHALL AKTIEBOLAG

75

4,3

VATTENFALL SERVICES NORDICAB

35

2,0

LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND

35

2,0

SAMESKOLSTYRELSEN

35

2,0

LAPPLANDS ELNÄT I JOKKMOKK AB

35

2,0

HEDINS HJULGRÄVMASKINER AB

35

2,0

KÅBDALIS SKIDLIFTAR AKTIEBOLAG

35

2,0

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

35

2,0

AJTTE, SVENSKT FJÄLL- & SAMEMUSEUM

35

2,0

COOP NORRBOTTEN EK. FÖRENING

35

2,0

JOKKMOKKS KORV AKTIEBOLAG

35

2,0

JOKKMOKKS FÖRSAMLING

35

2,0

Totalt antal anställda i kommunen

 

1 753

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

 

1 185

Andel av antal anställda i kommunen

 

67,6

Källa: Statistiska centralbyråns Företagsregister

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta