Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Antal läkare per 1000 invånare

Antal läkare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2023-04-05
Förklaring
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) producerar en årlig statistik över anställda i regionerna per den 1 november. För personalstatistiken används individuppgifter som bygger på löneadministrativt material. För samtliga regioner görs ett uttag ur registren i anslutning till lönekörningen för november. Personalstatistiken omfattar anställda i regionerna samt vissa regionägda och personalägda bolag. I statistiken ingår inte förtroendevalda eller uppdragstagare samt timavlönade som arbetar mindre än 8 timmar under mätmånaden.
PDF
Diagram nuläge

Antal regionanställda läkare per region 2022

 

 

 

 

 

Landsting/Region

Antal anställda

Antal årsarbetare

Folkmängd 2022

Antal årsarbetare per 1000 inv.

Region Stockholm

6 596

5 970

2 440 027

2,4

Region Uppsala

1 748

1 616

400 682

4,0

Region Sörmland

1 009

921

302 566

3,0

Region Östergötland

2 144

1 951

471 912

4,1

Region Jönköpings län

1 313

1 185

369 113

3,2

Region Kronoberg

631

571

204 335

2,8

Region Kalmar

896

824

247 711

3,3

Region Gotland

252

266

61 173

4,3

Region Blekinge

528

494

158 740

3,1

Region Skåne

5 037

4 577

1 414 324

3,2

Region Halland

1 030

918

342 805

2,7

Västra Götalandsregionen

6 197

5 632

1 758 656

3,2

Region Värmland

925

859

283 976

3,0

Region Örebro län

1 230

1 121

307 772

3,6

Region Västmanland

789

713

280 713

2,5

Region Dalarna

984

887

288 310

3,1

Region Gävleborg

958

884

287 334

3,1

Region Västernorrland

821

742

243 265

3,1

Region Jämtland Härjedalen

557

485

132 670

3,7

Region Västerbotten

1 403

1 295

276 295

4,7

Region Norrbotten

763

688

249 177

2,8

Samtliga regioner

35 811

32 599

10 521 556

3,1

Källa: Sveriges kommuner och regioner

Antal regionanställda läkare 2012-2022

                       

Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Region Stockholm

5 588

5 627

5 774

5 856

5 772

5 799

5 805

5 891

6 291

6 434

6 596

Region Uppsala

1 452

1 470

1 509

1 545

1 584

1 621

1 666

1 687

1 708

1 689

1 748

Region Sörmland

701

734

753

765

797

833

852

885

938

995

1 009

Region Östergötland

1 539

1 593

1 660

1 756

1 815

1 885

1 944

1 968

2 031

2 105

2 144

Region Jönköpings län

1 005

1 039

1 081

1 115

1 108

1 154

1 162

1 196

1 263

1 305

1 313

Region Kronoberg

536

527

542

532

556

586

606

622

624

627

631

Region Kalmar

709

729

734

766

780

775

813

828

876

894

896

Region Gotland

173

196

197

209

213

205

220

232

244

244

252

Region Blekinge

456

475

483

501

503

510

520

535

534

547

528

Region Skåne

3 963

3 978

4 034

4 219

4 357

4 483

4 616

4 723

4 868

4 990

5 037

Region Halland

814

855

882

879

897

952

962

960

981

1 014

1 030

Västra Götalandsregionen

5 107

5 201

5 325

5 410

5 528

5 723

5 858

5 941

6 041

6 132

6 197

Region Värmland

783

792

781

796

817

821

836

864

882

903

925

Region Örebro län

992

1 014

1 042

1 076

1 123

1 143

1 142

1 177

1 215

1 229

1 230

Region Västmanland

635

675

691

706

714

735

739

758

766

776

789

Region Dalarna

835

863

874

885

895

908

915

934

960

991

984

Region Gävleborg

763

787

806

820

847

842

853

915

936

948

958

Region Västernorrland

690

672

692

706

718

695

690

735

786

808

821

Region Jämtland Härjedalen

433

440

443

450

476

501

499

525

548

563

557

Region Västerbotten

1 175

1 205

1 231

1 235

1 228

1 296

1 379

1 403

1 394

1 415

1 403

Region Norrbotten

687

713

710

727

744

737

741

756

773

781

763

Samtliga regioner

29 036

29 585

30 244

30 954

31 472

32 204

32 818

33 535

34 659

35 390

35 811

                       

Antal regionanställda läkare 2012-2022, årsarbetare per 1000 invånare

                       

Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Region Stockholm

2,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,4

2,4

Region Uppsala

3,9

4,0

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

4,0

4,0

3,9

4,0

Region Sörmland

2,3

2,4

2,4

2,5

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

3,0

Region Östergötland

3,3

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

3,9

4,0

4,1

4,1

Region Jönköpings län

2,7

2,8

2,9

2,9

2,8

2,9

2,9

3,0

3,2

3,2

3,2

Region Kronoberg

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

2,8

2,8

Region Kalmar

2,7

2,8

2,8

2,9

3,0

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,3

Region Gotland

2,7

3,4

3,1

3,2

3,2

3,2

3,5

3,9

4,1

3,9

4,3

Region Blekinge

2,8

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,2

3,2

3,2

3,1

Region Skåne

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,2

Region Halland

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,5

2,6

2,7

2,7

Västra Götalandsregionen

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,1

3,2

3,2

3,2

Region Värmland

2,6

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

2,9

2,9

3,0

Region Örebro län

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,4

3,6

3,6

3,7

3,6