Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Småhus per kommun

Småhus per kommun

Senast uppdaterad 2016-09-23
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2021

Kommun/Region Fritidshus
Arjeplog 1 506
Arvidsjaur 1 593
Boden 2 395
Gällivare 2 199
Haparanda 1 269
Jokkmokk 1 576
Kalix 2 813
Kiruna 2 591
Luleå 4 530
Pajala 2 469
Piteå 3 790
Älvsbyn 936
Överkalix 1 007
Övertorneå 1 055
Norrbottens län 29 729
Riket 610 372
Antal fritidshus 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arjeplog 1 092 1 128 1 161 1 188 1 247 1 268 1 300 1 414 1 449 1 467 1 506
Arvidsjaur 1 292 1 327 1 344 1 332 1 347 1 367 1 378 1 549 1 571 1 577 1 593
Boden 2 188 2 190 2 210 2 192 2 194 2 209 2 223 2 369 2 367 2 391 2 395
Gällivare 1 850 1 877 1 869 1 908 1 935 1 907 1 952 2 174 2 136 2 226 2 199
Haparanda 1 126 1 152 1 164 1 156 1 179 1 192 1 190 1 237 1 225 1 252 1 269
Jokkmokk 1 183 1 200 1 234 1 247 1 273 1 304 1 336 1 482 1 494 1 524 1 576
Kalix 2 414 2 462 2 506 2 531 2 591 2 635 2 632 2 747 2 747 2 772 2 813
Kiruna 2 152 2 227 2 235 2 242 2 331 2 347 2 362 2 579 2 581 2 589 2 591
Luleå 4 311 4 338 4 364 4 351 4 341 4 361 4 334 4 522 4 527 4 534 4 530
Pajala 2 055 2 073 2 086 2 099 2 152 2 193 2 212 2 385 2 411 2 413 2 469
Piteå 3 536 3 541 3 537 3 555 3 534 3 490 3 570 3 787 3 754 3 749 3 790
Älvsbyn 828 833 838 848 845 846 865 914 921 938 936
Överkalix 840 843 867 885 914 916 929 979 994 1 002 1 007
Övertorneå 876 878 889 892 930 931 941 1 027 1 034 1 052 1 055
Norrbottens län 25 743 26 069 26 304 26 426 26 813 26 966 27 224 29 165 29 211 29 486 29 729
Riket 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664 610 372
Utveckling av antalet fritidshus 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arjeplog 100 103 106 109 114 116 119 129 133 134 138
Arvidsjaur 100 103 104 103 104 106 107 120 122 122 123
Boden 100 100 101 100 100 101 102 108 108 109 109
Gällivare 100 101 101 103 105 103 106 118 115 120 119
Haparanda 100 102 103 103 105 106 106 110 109 111 113
Jokkmokk 100 101 104 105 108 110 113 125 126 129 133
Kalix 100 102 104 105 107 109 109 114 114 115 117
Kiruna 100 103 104 104 108 109 110 120 120 120 120
Luleå 100 101 101 101 101 101 101 105 105 105 105
Pajala 100 101 102 102 105 107 108 116 117 117 120
Piteå 100 100 100 101 100 99 101 107 106 106 107
Älvsbyn 100 101 101 102 102 102 104 110 111 113 113
Överkalix 100 100 103 105 109 109 111 117 118 119 120
Övertorneå 100 100 101 102 106 106 107 117 118 120 120
Norrbottens län 100 101 102 103 104 105 106 113 113 115 115
Riket 100 101 101 101 102 102 102 107 108 108 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta