Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2023-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2022. Älvsbyns kommun

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 35 51 86
Utvandrare 5 6 11
Flyttningsnetto 30 45 75

Invandrare och utvandrare 1992-2022

               

År

Älvsbyns kommun

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1992

15

38

4

8

11

30

41

1993

17

19

6

7

11

12

23

1994

35

36

6

3

29

33

62

1995

12

3

2

4

10

-1

9

1996

13

9

3

3

10

6

16

1997

11

10

2

9

9

1

10

1998

6

11

6

7

0

4

4

1999

6

3

4

3

2

0

2

2000

6

7

1

4

5

3

8

2001

10

11

5

6

5

5

10

2002

29

28

2

5

27

23

50

2003

47

28

1

3

46

25

71

2004

33

26

3

4

30

22

52

2005

22

21

6

6

16

15

31

2006

68

64

1

5

67

59

126

2007

39

50

6

13

33

37

70

2008

29

25

3

7

26

18

44

2009

49

47

4

5

45

42

87

2010

61

71

8

10

53

61

114

2011

78

80

12

13

66

67

133

2012

47

53

13

19

34

34

68

2013

45

45

2

4

43

41

84

2014

52

79

4

4

48

75

123

2015

77

76

11

14

66

62

128

2016

71

90

3

2

68

88

156

2017

88

96

6

8

82

88

170

2018

45

53

10

9

35

44

79

2019

29

40

5

11

24

29

53

2020

27

31

3

1

24

30

54

2021

35

26

11

11

24

15

39

2022

35

51

5

6

30

45

75

Källa: Statistiska centralbyrån

               
               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta