Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn

Museer

Senast uppdaterad 2021-06-17
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2011-2021. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arjeplog

Silvermuseet

36

34

40

43

43

47

40

41

42

24

27

Boden

Försvarsmuseum Boden

10

14

21

14

11

13

24

22

23

10

8

Rödbergsfortet

 

 

 

 

6

6

.

7

.

.

.

Gällivare

Gellivare Hembygdsmuseum

22

19

20

20

.

.

.

.

.

8

5

Jokkmokk

Ajtte Svenskt Fjäll och Samemuseum

31

28

30

35

45

53

52

.

39

.

33

Kalix

Kalixlinjens museum

 

5

5

5

5

.

5

4

.

.

1

Kiruna

Hjalmar Lundbohmsgården

.

.

7

.

.

.

.

.

.

.

.

Konstmuseet i Norr

 

 

 

 

 

 

 

 

3

.

2

Luleå

Friluftsmuseet Hägnan

.

95

81

75

91

93

89

86

91

66

71

Konsthallen

 

 

 

40

.

.

 

27

.

.

.

Norrbottens museum

52

56

56

64

66

65

62

73

66

33

23

Teknikens Hus

105

118

119

101

103

89

82

72

.

.

.

Norrbottens Järnvägsmuseum

 

 

2

2

.

.

2

3

.

.

2

Piteå

Piteå Museum

15

16

20

18

17

18

17

19

20

9

8

Källa: Kulturrådet, Kulturanalys   . = uppgift saknas

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta