Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Politik // Kommunfullmäktige efter parti …

Kommunfullmäktige efter parti och kön

Senast uppdaterad 2022-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

Antal kommunfullmäktigeledamöter 2022 efter parti och kön. Älvsbyns kommun

Parti Kvinnor Män Totalt
Moderaterna 3 3 6
Centerpartiet 3 2 5
Liberalerna (fd Folkpartiet) 1 1
Kristdemokraterna 1 1 2
Arbetarepart. socialdemokraterna 7 5 12
Vänsterpartiet 1 1 2
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna 1 2 3
Samtliga partier 16 15 31

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta