Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Politik // Valresultat kommunvalet

Valresultat kommunvalet

Senast uppdaterad 2022-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

Valresultat vid kommunvalet 2022. Älvsbyns kommun

     

Parti

Röstfördelning

Antal

%

Moderaterna

995

19,6

Centerpartiet

724

14,3

Liberalerna (fd Folkpartiet)

239

4,7

Kristdemokraterna

254

5,0

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 942

38,3

Vänsterpartiet

349

6,9

Miljöpartiet de gröna

 

0,0

Sverigedemokraterna

534

10,5

Feministiskt initiativ

 

0,0

Norrbottens Sjukvårdsparti

 

0,0

Övriga anmälda partier

39

0,8

Summa giltiga röster

5 076

100

Ogiltiga röster - ej anmälda partier

37

 

Ogiltiga röster blanka

68

 

Ogiltiga röster övriga

3

 

Summa avgivna röster

5 184

80,1

Ej röstande

1 289

 

Röstberättigade

6 473

 

Källa: Valmyndigheten

Kommunfullmäktiges väljarkår och valresultat valen 1988-2022. Älvsbyns kommun

                     

Parti

Valresultat

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Moderaterna

245

354

291

272

204

95

93

62

79

995

Centerpartiet

860

848

643

555

640

834

1 076

788

1 001

724

Liberalerna (fd Folkpartiet)

347

413

359

295

229

241

541

373

553

239

Kristdemokraterna

325

408

253

390

353

259

194

130

283

254

Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

3 666

3 306

3 598

2 573

2 690

2 888

2 195

2 569

2 118

1 942

Vänsterpartiet

722

816

1 156

1 589

1 094

716

974

612

537

349

Miljöpartiet de gröna

127

107

82

30

24

49

97

18

15

 

Sverigedemokraterna

 

 

 

 

 

 

104

624

515

534

Feministiskt initiativ

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

Norrbottens sjukvårdsparti

 

 

 

180

318

281

165

206

244

 

Övriga anmälda partier

 

17

28

11

17

40

113

12

5

39

Giltiga valsedlar totalt

6 292

6 269

6 410

5 895

5 569

5 403

5 552

5 397

5 354

5 076

Ogiltiga valsedlar

40

52

45

61

69

81

62

69

59

108

Röstande totalt

6 332

6 321

6 455

5 956

5 638

5 484

5 614

5 466

5 413

5 184

Ej röstande

906

914

857

1 188

1 280

1 365

1 151

1 107

1 085

1 289

Röstberättigade totalt

7 238

7 235

7 312

7 144

6 918

6 849

6 765

6 573

6 498

6 473

                     

Parti

Röster i %

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Moderaterna

3,9

5,6

4,5

4,6

3,7

1,8

1,7

1,1

1,5

19,6

Centerpartiet

13,7

13,5

10,0

9,4

11,5

15,4

19,4

14,6

18,7

14,3

Liberalerna (fd Folkpartiet)

5,5

6,6

5,6

5,0

4,1

4,5

9,7

6,9

10,3

4,7

Kristdemokraterna

5,2

6,5

3,9

6,6

6,3

4,8

3,5

2,4

5,3

5,0

Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

58,3

52,7

56,1

43,6

48,3

53,5

39,5

47,6

39,6

38,3

Vänsterpartiet

11,5

13,0

18,0

27,0

19,6

13,3

17,5

11,3

10,0

6,9

Miljöpartiet de gröna

2,0

1,7

1,3

0,5

0,4

0,9

1,7

0,3

0,3

 

Sverigedemokraterna

 

 

 

 

 

 

1,9

11,6

9,6

10,5

Feministiskt initiativ

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,1

 

Norrbottens sjukvårdsparti

 

 

 

3,1

5,7

5,2

3,0

3,8

4,6

 

Övriga anmälda partier

0,0

0,3

0,4

0,2

0,3

0,7

2,0

0,2

0,1

0,8

Giltiga valsedlar totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta