Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Regional ekonomi // Bruttoregionprodukt per syssel…

Bruttoregionprodukt per sysselsatt

Senast uppdaterad 2023-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt, tusental kronor per sysselsatt 2021

Kommun/Region Tusental kronor Index, Riket=100
Arjeplog 1 265 117
Arvidsjaur 865 80
Boden 891 82
Gällivare 2 794 258
Haparanda 978 90
Jokkmokk 3 386 312
Kalix 890 82
Kiruna 2 885 266
Luleå 978 90
Pajala 1 545 142
Piteå 1 062 98
Älvsbyn 1 046 96
Överkalix 902 83
Övertorneå 957 88
Norrbottens län 1 376 127
Riket 1 085 100
Bruttoregionprodukt (BRP) per sysselsatt 2010-2021. Tusental kronor

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arjeplog 760 795 1 013 863 916 921 906 1 069 993 1 114 1 197 1 265
Arvidsjaur 706 654 616 608 668 691 691 739 774 790 813 865
Boden 649 592 680 691 698 716 746 778 768 780 828 891
Gällivare 1 748 1 768 1 560 1 372 1 250 1 104 1 163 1 417 1 632 1 964 1 907 2 794
Haparanda 571 618 634 667 674 731 672 693 632 705 910 978
Jokkmokk 2 953 2 535 2 437 2 458 2 191 1 755 2 204 2 378 2 348 2 847 2 584 3 386
Kalix 742 675 666 719 747 810 770 809 809 792 817 890
Kiruna 1 527 1 599 1 467 1 319 1 184 1 077 1 085 1 344 1 493 1 867 1 790 2 885
Luleå 646 677 693 712 762 754 777 843 854 893 891 978
Pajala 592 673 827 386 405 720 680 647 629 879 1 054 1 545
Piteå 691 695 691 751 787 860 828 889 970 904 924 1 062
Älvsbyn 820 707 782 854 716 785 796 884 880 1 020 1 046 1 046
Överkalix 675 621 724 664 636 668 775 882 766 701 631 902
Övertorneå 562 527 624 637 679 771 777 842 796 923 912 957
Norrbottens län 910 928 876 857 853 851 866 963 1 007 1 095 1 096 1 376
Riket 796 812 809 818 843 886 902 922 947 985 1 008 1 085

BRP per sysselsatt. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arjeplog

95

98

125

106

109

104

100

116

105

113

119

117

Arvidsjaur

89

81

76

74

79

78

77

80

82

80

81

80

Boden

82

73

84

84

83

81

83

84

81

79

82

82

Gällivare

220

218

193

168

148

125

129

154

172

199

189

258

Haparanda

72

76

78

82

80

83

75

75

67

72

90

90

Jokkmokk

371

312

301

300

260

198

244

258

248

289

256

312

Kalix

93

83

82

88

89

91

85

88

85

80

81

82

Kiruna

192

197

181

161

140

122

120

146

158

190

178

266

Luleå

81

83

86

87

90

85

86

91

90

91

88

90

Pajala

74

83

102

47

48

81

75

70

66

89

105

142

Piteå

87

86

85

92

93

97

92

96

102

92

92

98

Älvsbyn

103

87

97

104

85

89

88

96

93

104

104

96

Överkalix

85

76

89

81

75

75

86

96

81

71

63

83

Övertorneå

71

65

77

78

81

87

86

91

84

94

90

88

Norrbottens län

114

114

108

105

101

96

96

104

106

111

109

127

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

BRP per sysselsatt. Index år 2010=100

                         

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arjeplog

100

105

133

114

121

121

119

141

131

147

158

166

Arvidsjaur

100

93

87

86

95

98

98

105

110

112

115

122

Boden

100

91

105

106

108

110

115

120

118

120

128

137

Gällivare

100

101

89

78

72

63

67

81

93

112

109

160

Haparanda

100

108

111

117

118

128

118

121

111

123

159

171

Jokkmokk

100

86

83

83

74

59

75

81

80

96

88

115

Kalix

100

91

90

97

101

109

104

109

109

107

110

120

Kiruna

100

105

96

86

78

71

71

88

98

122

117

189

Luleå

100

105

107

110

118

117

120

131

132

138

138

151

Pajala

100

114

140

65

68

122

115

109

106

149

178

261

Piteå

100

101

100

109

114

125

120

129

140

131

134

154

Älvsbyn

100

86

95

104

87

96

97

108

107

124

128

128

Överkalix

100

92

107

98

94

99

115

131

113

104

93

134

Övertorneå

100

94

111

113

121

137

138

150

142

164

162

170

Norrbottens län

100

102

96

94

94

94

95

106

111

120

120

151

Riket

100

102

102

103

106

111

113

116

119

124

127

136

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta