Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2022-08-31
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Primärkommunala investeringar 2021

Kommun/Region Investeringar, tusen kronor Investeringar per invånare, kr
Arjeplog 23 577 8 710
Arvidsjaur 23 781 3 871
Boden 257 695 9 151
Gällivare 256 517 14 701
Haparanda 54 564 5 746
Jokkmokk 9 907 2 073
Kalix 131 106 8 315
Kiruna 1 115 782 49 469
Luleå 523 712 6 640
Pajala 45 367 7 595
Piteå 193 995 4 584
Älvsbyn 65 299 8 153
Överkalix 17 858 5 491
Övertorneå 29 413 6 985
Norrbottens län 2 748 573 11 008
Riket 72 965 572 6 981

Primärkommunala investeringar 2016-2022

               

Kommun/Region

Investeringar, tusental kronor

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Arjeplog

8 128

11 644

20 457

19 567

17 701

23 577

35 376

Arvidsjaur

38 281

21 635

29 642

34 556

46 381

23 781

36 673

Boden

150 971

207 336

283 310

275 290

352 434

257 695

306 664

Gällivare

311 221

428 700

650 827

696 023

646 606

256 517

236 921

Haparanda

39 182

43 688

48 509

50 652

89 518

54 564

74 045

Jokkmokk

26 139

46 194

38 717

26 976

15 170

9 907

21 973

Kalix

81 295

71 161

92 974

109 876

102 108

131 106

135 163

Kiruna

317 194

289 624

398 368

80 532

826 556

1 115 782

1 248 821

Luleå

652 299

782 364

691 127

847 428

441 466

523 712

783 662

Pajala

24 542

18 529

18 990

26 816

17 743

45 367

66 982

Piteå

173 913

173 878

223 092

282 260

269 104

193 995

225 350

Älvsbyn

10 403

28 192

22 976

15 532

26 408

65 299

103 482

Överkalix

16 590

12 220

11 634

18 919

13 639

17 858

22 277

Övertorneå

17 477

16 111

28 929

24 249

23 165

29 413

27 018

Norrbottens län

1 867 635

2 151 276

2 559 552

2 508 676

2 887 999

2 748 573

3 324 407

Riket

52 926 945

62 235 130

72 702 340

76 415 417

76 967 680

72 965 572

83 112 441

Kommun/Region

Investeringar per invånare, kr

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Arjeplog

2 826

4 128

7 322

7 026

6 513

8 710

13 264

Arvidsjaur

5 942

3 359

4 680

5 556

7 548

3 871

6 001

Boden

5 384

7 357

10 095

9 804

12 560

9 151

10 934

Gällivare

17 332

24 050

36 916

39 707

37 029

14 701

13 601

Haparanda

3 972

4 456

4 957

5 230

9 324

5 746

7 928

Jokkmokk

5 120

9 092

7 742

5 480

3 127

2 073

4 616

Kalix

5 011

4 401

5 790

6 917

6 458

8 315

8 593

Kiruna

13 692

12 529

17 326

3 522

36 470

49 469

55 694

Luleå

8 497

10 099

8 880

10 850

5 620

6 640

9 889

Pajala

4 013

3 037

3 145

4 431

2 974

7 595

11 386

Piteå

4 150

4 122

5 297

6 676

6 373

4 584

5 320

Älvsbyn

1 270

3 407

2 823

1 926

3 279

8 153

13 081

Överkalix

4 911

3 629

3 523

5 707

4 147

5 491

7 050

Övertorneå

3 855

3 612

6 560

5 641

5 493

6 985

6 559

Norrbottens län

7 454

8 561

10 218

10 031

11 570

11 008

13 342

Riket

5 295

6 150

7 107

7 399

7 416

6 981

7 899

Källa: Statistiska centralbyrån

Primärkommunala investeringar 2016-2022. Index år 2016=100

               

Kommun/Region

Investeringar totalt. Index år 2015=100

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Arjeplog

100

143

252

241

218

290

435

Arvidsjaur

100

57

77

90

121

62

96

Boden

100

137

188

182

233

171

203

Gällivare

100

138

209

224

208

82

76

Haparanda

100

112

124

129

228

139

189

Jokkmokk

100

177

148

103

58

38

84

Kalix

100

88

114

135

126

161

166

Kiruna

100

91

126

25

261

352

394

Luleå

100

120

106

130

68

80

120

Pajala

100

75

77

109

72

185

273

Piteå

100

100

128

162

155

112

130

Älvsbyn

100

271

221

149

254

628

995

Överkalix

100

74

70

114

82

108

134

Övertorneå

100

92

166

139

133

168

155

Norrbottens län

100

115

137

134

155

147

178

Riket

100

118

137

144

145

138

157

Kommun/Region

Investeringar per invånare. Index år 2015=100

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Arjeplog

100

146

259

249

230

308

469

Arvidsjaur

100

57

79

93

127

65

101

Boden

100

137

188

182

233

170

203

Gällivare

100

139

213

229

214

85

78

Haparanda

100

112

125

132

235

145

200

Jokkmokk

100

178

151

107

61

40

90

Kalix

100

88

116

138

129

166

171

Kiruna

100

92

127

26

266

361

407

Luleå

100

119

105

128

66

78

116

Pajala

100

76

78

110

74

189

284

Piteå

100

99

128

161

154

110

128

Älvsbyn

100

268

222

152

258

642

1 030

Överkalix

100

74

72

116

84

112

144

Övertorneå

100

94

170

146

143

181

170

Norrbottens län

100

115

137

135

155

148

179

Riket

100

116

134

140

140

132

149

Källa: Statistiska centralbyrån