Kultur och fritid

Kulturutbudet är rikt varierat. I länet finns institutionsteatrar, orkesterinstitutioner och flera museer. Varje kommun har välbesökta bibliotek.

Länet har en föreningsaktiv befolkning. Vanligast är medlemskap i fackförening, idrottsförening och bostadsförening. Många har tillgång till fritidshus och då vanligtvis genom eget ägande eller släktings ägande.

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta