Miljö

I Norrbottens län finns åtta nationalparker, Peljekaise i Arjeplogs kommun, Sarek och Padjelanta i Jokkmokks kommun, Muddus och Stora Sjöfallet som båda är belägna i de två kommunerna Jokkmokk och Gällivare, Vadvetjåkka och Abisko i Kiruna kommun samt Haparanda skärgård i Haparanda kommun. Nationalparkerna Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet och Muddus tillsammans med naturreservaten Sjaunja och Stubba har av FN-organet UNESCO förklarats som världsarvsområde på grund av sin enastående natur. Området har döpts till Laponia.
Tre av Sveriges skyddade nationalälvar, Torne älv, Kalix älv och Pite älv, finns i Norrbottens län.
I takt med den tekniska utvecklingen har människa börjat påverka sin omgivning på ett sådant sätt att det naturliga kretsloppet störs. Det är i första hand nedfallet av svavelföreningar som bidrar till markförsurningen. Koldioxid ökar växthuseffekten. Tillsammans med vattenånga och en del andra gaser absorberar koldioxid värmestrålning. Den hindrar inte värmen från solljuset att nå jordytan men hejdar effektivt delar av värmestrålningen från jorden att nå ut till rymden.

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta