Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2024-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2022/23, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 3
Uppsala län 5
Södermanlands län 5
Östergötlands län 4
Jönköpings län 1
Kronobergs län 1
Kalmar län 2
Gotlands län 4
Blekinge län 2
Skåne län 9
Hallands län 4
Västra Götalands län 7
Värmlands län 3
Örebro län 7
Västmanlands län 5
Dalarnas län 4
Gävleborgs län 1
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 1
Norrbottens län 1
Riket 5
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Örebro län Riket
2003/2004 10 7
2004/2005 9 7
2005/2006 9 6
2006/2007 9 6
2007/2008 9 6
2008/2009 5 3
2009/2010 6 4
2010/2011 6 4
2011/2012 6 4
2012/2013 8 5
2013/2014 7 5
2014/2015 8 5
2015/2016 8 5
2016/2017 5 6
2017/2018 9 6
2018/2019 9 5
2019/2020 9 7
2020/2021 12 8
2021/2022 10 6
2022/2023 7 5
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2003/2004=100

År Örebro län Riket
2003/2004 100 100
2004/2005 90 100
2005/2006 90 84
2006/2007 90 86
2007/2008 90 86
2008/2009 50 43
2009/2010 60 57
2010/2011 60 57
2011/2012 60 57
2012/2013 80 71
2013/2014 70 71
2014/2015 80 71
2015/2016 80 71
2016/2017 50 86
2017/2018 90 86
2018/2019 90 71
2019/2020 90 100
2020/2021 120 114
2021/2022 100 86
2022/2023 70 71
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta