Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2020. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Askersund 123 922
Degerfors 124 591
Hallsberg 104 944
Hällefors 127 995
Karlskoga 110 018
Kumla 109 629
Laxå 120 495
Lekeberg 119 486
Lindesberg 119 103
Ljusnarsberg 169 499
Nora 117 895
Örebro 109 190
Örebro län 121 397
Riket 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 97 952 100 695 105 719 104 936 113 444 114 920 130 664 130 935 128 494 124 578 123 922
Degerfors 94 730 101 077 108 721 106 764 110 819 114 255 125 308 124 521 127 432 131 114 124 591
Hallsberg 91 103 95 184 102 870 92 976 89 845 85 659 91 245 92 113 95 700 98 683 104 944
Hällefors 111 673 99 123 104 137 101 761 98 136 93 675 123 057 123 279 123 829 125 705 127 995
Karlskoga 75 763 77 976 82 945 82 987 85 394 87 329 92 502 92 547 95 832 102 206 110 018
Kumla 81 118 78 923 85 793 90 865 91 920 93 933 103 380 98 033 103 368 107 949 109 629
Laxå 96 518 112 080 109 846 115 269 98 041 105 599 121 537 138 110 138 018 135 958 120 495
Lekeberg 94 262 94 717 100 592 95 548 103 863 107 956 116 132 116 953 117 282 114 072 119 486
Lindesberg 88 275 91 017 93 317 99 716 105 106 108 506 116 805 113 037 116 316 119 994 119 103
Ljusnarsberg 115 346 114 591 110 226 119 019 105 397 110 077 139 255 141 204 153 475 164 465 169 499
Nora 90 476 97 902 98 460 103 314 102 204 101 444 108 497 103 572 105 515 113 593 117 895
Örebro 83 633 83 441 85 096 88 414 90 577 96 045 98 021 101 415 107 488 107 768 109 190
Örebro län 93 404 95 561 98 977 100 131 99 562 101 617 113 867 114 643 117 729 120 507 121 397
Riket 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 103 108 107 116 117 133 134 131 127 127
Degerfors 100 107 115 113 117 121 132 131 135 138 132
Hallsberg 100 104 113 102 99 94 100 101 105 108 115
Hällefors 100 89 93 91 88 84 110 110 111 113 115
Karlskoga 100 103 109 110 113 115 122 122 126 135 145
Kumla 100 97 106 112 113 116 127 121 127 133 135
Laxå 100 116 114 119 102 109 126 143 143 141 125
Lekeberg 100 100 107 101 110 115 123 124 124 121 127
Lindesberg 100 103 106 113 119 123 132 128 132 136 135
Ljusnarsberg 100 99 96 103 91 95 121 122 133 143 147
Nora 100 108 109 114 113 112 120 114 117 126 130
Örebro 100 100 102 106 108 115 117 121 129 129 131
Örebro län 100 102 106 107 107 109 122 123 126 129 130
Riket 100 103 106 108 110 113 122 121 125 128 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta