Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2022. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Askersund 132 738
Degerfors 128 269
Hallsberg 118 634
Hällefors 153 295
Karlskoga 115 892
Kumla 108 732
Laxå 122 202
Lekeberg 132 989
Lindesberg 133 270
Ljusnarsberg 167 519
Nora 123 980
Örebro 115 232
Örebro län 129 396
Riket 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Askersund 105 719 104 936 113 444 114 920 130 664 130 935 128 494 124 578 123 922 127 708 132 738
Degerfors 108 721 106 764 110 819 114 255 125 308 124 521 127 432 131 114 124 591 126 250 128 269
Hallsberg 102 870 92 976 89 845 85 659 91 245 92 113 95 700 98 683 104 944 108 605 118 634
Hällefors 104 137 101 761 98 136 93 675 123 057 123 279 123 829 125 705 127 995 130 585 153 295
Karlskoga 82 945 82 987 85 394 87 329 92 502 92 547 95 832 102 206 110 018 106 872 115 892
Kumla 85 793 90 865 91 920 93 933 103 380 98 033 103 368 107 949 109 629 107 546 108 732
Laxå 109 846 115 269 98 041 105 599 121 537 138 110 138 018 135 958 120 495 118 600 122 202
Lekeberg 100 592 95 548 103 863 107 956 116 132 116 953 117 282 114 072 119 486 128 131 132 989
Lindesberg 93 317 99 716 105 106 108 506 116 805 113 037 116 316 119 994 119 103 125 567 133 270
Ljusnarsberg 110 226 119 019 105 397 110 077 139 255 141 204 153 475 164 465 169 499 170 114 167 519
Nora 98 460 103 314 102 204 101 444 108 497 103 572 105 515 113 593 117 895 120 827 123 980
Örebro 85 096 88 414 90 577 96 045 98 021 101 415 107 488 107 768 109 190 111 400 115 232
Örebro län 98 977 100 131 99 562 101 617 113 867 114 643 117 729 120 507 121 397 123 517 129 396
Riket 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Askersund 100 99 107 109 124 124 122 118 117 121 126
Degerfors 100 98 102 105 115 115 117 121 115 116 118
Hallsberg 100 90 87 83 89 90 93 96 102 106 115
Hällefors 100 98 94 90 118 118 119 121 123 125 147
Karlskoga 100 100 103 105 112 112 116 123 133 129 140
Kumla 100 106 107 109 120 114 120 126 128 125 127
Laxå 100 105 89 96 111 126 126 124 110 108 111
Lekeberg 100 95 103 107 115 116 117 113 119 127 132
Lindesberg 100 107 113 116 125 121 125 129 128 135 143
Ljusnarsberg 100 108 96 100 126 128 139 149 154 154 152
Nora 100 105 104 103 110 105 107 115 120 123 126
Örebro 100 104 106 113 115 119 126 127 128 131 135
Örebro län 100 101 101 103 115 116 119 122 123 125 131
Riket 100 102 104 106 115 114 118 121 123 127 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta