Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2023-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Värmlands län Riket
1995/1996 33,7 37,0
1996/1997 34,8 38,2
1997/1998 37,2 39,6
1998/1999 40,3 42,7
1999/2000 40,4 42,7
2000/2001 44,9 45,9
2001/2002 42,7 44,8
2002/2003 39,8 43,9
2003/2004 40,0 42,3
2004/2005 34,8 40,9
2005/2006 35,2 41,1
2006/2007 37,3 42,5
2007/2008 40,1 43,9
2008/2009 41,2 45,1
2009/2010 37,8 43,0
2010/2011 36,8 42,5
2011/2012 37,6 42,2
2012/2013 35,6 42,5
2013/2014 40,5 45,1
2014/2015 39,1 44,9
2015/2016 39,8 45,5
2016/2017 41,0 46,4
2017/2018 41,0 48,2
2018/2019 40,2 49,0
2019/2020 41,6 49,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta