Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2024-03-04
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2023

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Arvika 86
Eda 50
Filipstad 68
Forshaga 53
Grums 100
Hagfors 53
Hammarö 49
Karlstad 112
Kil 97
Kristinehamn 71
Munkfors 84
Storfors 51
Sunne 82
Säffle 79
Torsby 57
Årjäng 32
Värmlands län 84
Riket 66
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2012-2022

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arvika 198 195 188 164 171 189 157 82 42 81 86
Eda 112 151 94 99 96 109 71 51 27 53 50
Filipstad 139 191 158 117 163 139 164 106 52 70 68
Forshaga 130 148 118 99 113 114 120 67 45 64 53
Grums 178 207 163 143 132 150 157 105 69 103 100
Hagfors 190 201 185 159 171 165 164 82 29 53 53
Hammarö 99 127 79 82 76 80 98 54 38 54 49
Karlstad 215 207 215 220 217 230 215 123 87 116 112
Kil 186 200 178 160 177 189 140 83 58 88 97
Kristinehamn 189 182 161 140 136 145 142 90 60 83 71
Munkfors 212 221 174 191 167 173 169 72 70 109 84
Storfors 139 179 88 82 75 59 85 68 50 62 51
Sunne 330 313 367 373 360 332 359 196 57 98 82
Säffle 237 256 211 203 192 204 202 108 69 87 79
Torsby 277 174 253 226 177 169 160 100 66 70 57
Årjäng 110 107 91 91 101 93 84 56 33 42 32
Värmlands län 196 191 188 179 178 184 176 101 63 89 84
Riket 169 176 171 168 166 161 150 87 50 66 66
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arvika 100 98 95 83 86 96 79 41 21 41 43
Eda 100 135 84 88 86 97 64 45 24 47 44
Filipstad 100 137 113 84 117 100 118 76 37 50 49
Forshaga 100 114 90 76 87 87 92 51 34 49 40
Grums 100 116 92 80 74 84 88 59 39 58 56
Hagfors 100 106 98 84 90 87 86 43 15 28 28
Hammarö 100 128 80 82 77 81 98 54 38 54 50
Karlstad 100 96 100 102 101 107 100 57 40 54 52
Kil 100 108 96 86 96 102 76 45 31 48 52
Kristinehamn 100 96 85 74 72 77 75 47 32 44 38
Munkfors 100 104 82 90 79 82 80 34 33 52 39
Storfors 100 129 63 59 54 42 61 49 36 44 37
Sunne 100 95 111 113 109 100 109 59 17 30 25
Säffle 100 108 89 85 81 86 85 45 29 37 33
Torsby 100 63 91 82 64 61 58 36 24 25 21
Årjäng 100 97 83 83 91 84 76 51 30 38 29
Värmlands län 100 97 96 91 91 94 90 52 32 45 43
Riket 100 104 101 100 99 95 89 52 30 39 39

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta