Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2021-09-22
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2020

Djurslag Västmanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 3 824 303 390 1,3
Kor, uppfödning av kalvar 2 876 206 950 1,4
Kvigor, tjurar och stutar 5 737 480 493 1,2
Kalvar, under 1 år 7 490 462 149 1,6
Baggar och tackor 4 558 263 369 1,7
Lamm 4 583 237 784 1,9
Galtar för avel 49 1 421 3,4
Suggor för avel 6 571 129 889 5,1
Slaktsvin >20 kg 27 638 868 799 3,2
Smågrisar <20 kg 10 631 367 646 2,9
Höns 327 365 8 403 424 3,9
Värpkycklingar .. 2 420 149 ..
Slaktkycklingar 320 033 10 779 686 3,0
Kalkoner .. 88 979 ..
Hästar 2 864 88 594 3,2
Nötkreatur 19 927 1 452 982 1,4
Får 9 141 501 153 1,8
Svin 44 889 1 367 755 3,3
Höns 647 398 21 603 259 3,0

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2011-2020

Västmanlands län

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkproduktion

4 404

5 006

4 209

4 180

4 220

4 272

4 059

3 979

3 805

3 824

Kor, uppf. av kalvar

2 707

3 020

2 539

2 426

2 502

2 606

2 849

2 891

2 902

2 876

Kvigor, tjurar, stutar

5 869

6 370

5 945

5 799

5 668

5 915

6 053

5 950

5 877

5 737

Kalvar, under 1 år

7 282

8 581

6 926

6 901

6 682

7 068

7 131

7 293

7 046

7 490

Baggar och tackor

5 767

7 083

5 606

6 659

4 977

4 822

4 881

4 896

5 083

4 558

Lamm

5 984

7 215

5 669

6 117

4 799

5 295

5 512

3 941

4 708

4 583

Galtar för avel

45

67

53

54

46

50

48

45

46

49

Suggor för avel

7 020

9 397

8 190

7 397

6 674

7 646

6 679

7 027

5 322

6 571

Slaktsvin >20 kg

32 051

32 298

34 268

28 551

27 476

26 776

27 134

25 760

27 046

27 638

Smågrisar <20 kg

15 203

19 645

17 605

15 506

24 848

15 412

14 842

14 593

14 703

10 631

Höns

134 571

252 805

173 199

96 670

178 998

122 818

114 958

131 883

177 133

327 365

Värpkycklingar

 

 

92

 

 

 

 

 

 

 

Slaktkycklingar

41 338

1 548

213 550

44 336

 

182 810

188 792

134 033

191 250

320 033

Kalkoner

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

 

3 179

 

 

2 729

 

 

 

2 864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

20 262

22 977

19 619

19 306

19 072

19 861

20 092

20 113

19 630

19 927

Får

11 751

14 298

11 275

12 776

9 776

10 117

10 393

8 837

9 791

9 141

Svin

54 319

61 407

60 116

51 508

59 044

49 884

48 703

47 425

47 117

44 889

Höns

175 909

254 353

386 841

141 006

178 998

305 628

303 750

265 916

368 383

647 398

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkproduktion

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

Kor, uppf. av kalvar

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

Kvigor, tjurar, stutar

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

Kalvar, under 1 år

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

Baggar och tackor

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

Lamm

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

Galtar för avel

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

Suggor för avel

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

Slaktsvin >20 kg

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

Smågrisar <20 kg

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

Höns

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

Värpkycklingar

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

Slaktkycklingar

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

Kalkoner

 

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

Hästar

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nötkreatur

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

Får

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

Svin

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

Höns

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

Källa: Jordbruksverket