Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2022

Djurslag Västmanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 3 905 296 543 1,3
Kor, uppfödning av kalvar 3 048 213 102 1,4
Kvigor, tjurar och stutar 6 145 481 973 1,3
Kalvar, under 1 år 7 193 457 698 1,6
Baggar och tackor 5 167 264 453 2,0
Lamm 5 250 245 484 2,1
Galtar för avel 31 1 631 1,9
Suggor för avel 5 733 125 624 4,6
Slaktsvin >20 kg 29 025 895 068 3,2
Smågrisar <20 kg 12 235 370 620 3,3
Höns 232 555 7 918 867 2,9
Värpkycklingar .. 1 721 895 ..
Slaktkycklingar .. 10 329 014 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar .. .. ..
Nötkreatur 20 291 1 449 316 1,4
Får 10 417 509 937 2,0
Svin 47 024 1 392 943 3,4
Höns 232 555 19 969 776 1,2

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2013-2022

Västmanlands län

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

4 209

4 180

4 220

4 272

4 059

3 979

3 805

3 824

3 860

3 905

Kor, uppf. av kalvar

2 539

2 426

2 502

2 606

2 849

2 891

2 902

2 876

3 084

3 048

Kvigor, tjurar, stutar

5 945

5 799

5 668

5 915

6 053

5 950

5 877

5 737

6 095

6 145

Kalvar, under 1 år

6 926

6 901

6 682

7 068

7 131

7 293

7 046

7 490

7 725

7 193

Baggar och tackor

5 606

6 659

4 977

4 822

4 881

4 896

5 083

4 558

4 667

5 167

Lamm

5 669

6 117

4 799

5 295

5 512

3 941

4 708

4 583

4 675

5 250

Galtar för avel

53

54

46

50

48

45

46

49

 

31

Suggor för avel

8 190

7 397

6 674

7 646

6 679

7 027

5 322

6 571

6 985

5 733

Slaktsvin >20 kg

34 268

28 551

27 476

26 776

27 134

25 760

27 046

27 638

27 761

29 025

Smågrisar <20 kg

17 605

15 506

24 848

15 412

14 842

14 593

14 703

10 631

14 627

12 235

Höns

173 199

96 670

178 998

122 818

114 958

131 883

177 133

327 365

 

232 555

Värpkycklingar

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktkycklingar

213 550

44 336

 

182 810

188 792

134 033

191 250

320 033

 

 

Kalkoner

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

3 179

 

 

2 729

 

 

 

2 864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

19 619

19 306

19 072

19 861

20 092

20 113

19 630

19 927

20 764

20 291

Får

11 275

12 776

9 776

10 117

10 393

8 837

9 791

9 141

9 342

10 417

Svin

60 116

51 508

59 044

49 884

48 703

47 425

47 117

44 889

49 373

47 024

Höns

386 841

141 006

178 998

305 628

303 750

265 916

368 383

647 398

0

232 555

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

296 543

Kor, uppf. av kalvar

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

213 102

Kvigor, tjurar, stutar

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

481 973

Kalvar, under 1 år

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

457 698

Baggar och tackor

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

264 453

Lamm

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

245 484

Galtar för avel

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

1 631

Suggor för avel

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

125 624

Slaktsvin >20 kg

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

895 068

Smågrisar <20 kg

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

370 620

Höns

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

7 918 867

Värpkycklingar

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

1 721 895

Slaktkycklingar

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

10 329 014

Kalkoner

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

 

Hästar

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982