Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nystartade företag

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2023-07-14
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 1997-2022

År Västmanlands län Riket Västmanlands län/Riket (%)
1997 844 37 040 2,3
1998 751 34 040 2,2
1999 720 35 820 2,0
2000 807 38 745 2,1
2001 734 35 517 2,1
2002 812 37 348 2,2
2003 915 36 413 2,5
2004 934 41 792 2,2
2005 1 023 43 932 2,3
2006 1 008 44 386 2,3
2007 1 244 57 194 2,2
2008 1 216 57 801 2,1
2009 1 186 59 597 2,0
2010 1 441 69 855 2,1
2011 1 589 73 709 2,2
2012 1 481 69 216 2,1
2013 1 434 69 242 2,1
2014 1 610 71 668 2,2
2015 1 569 70 135 2,2
2016 1 561 71 825 2,2
2017 1 511 68 887 2,2
2018 1 550 66 750 2,3
2019 1 531 66 892 2,3
2020 1 694 73 687 2,3
2021 1 799 78 685 2,3
2022 1 653 73 182 2,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta