Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2019-09-17
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2018. Tusental kronor

Hallands län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

3 216 584

90,4

Landstingskommun

340 336

9,6

Totalt

3 556 920

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

72 702 340

72,0

Landstingskommun

28 301 193

28,0

Totalt

101 003 533

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Kommunala investeringar 2000-2018. Tusental kronor

             

Hallands län

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

618 329

155 000

773 329

80,0

20,0

100

2001

681 163

150 000

831 163

82,0

18,0

100

2002

893 553

211 000

1 104 553

80,9

19,1

100

2003

1 021 689

201 000

1 222 689

83,6

16,4

100

2004

935 722

238 000

1 173 722

79,7

20,3

100

2005

1 083 027

312 000

1 395 027

77,6

22,4

100

2006

1 229 510

353 000

1 582 510

77,7

22,3

100

2007

1 360 670

418 900

1 779 570

76,5

23,5

100

2008

1 587 804

539 400

2 127 204

74,6

25,4

100

2009

1 409 624

393 000

1 802 624

78,2

21,8

100

2010

1 203 093

285 000

1 488 093

80,8

19,2

100

2011

1 407 269

343 000

1 750 269

80,4

19,6

100

2012

1 613 763

283 000

1 896 763

85,1

14,9

100

2013

1 459 842

260 748

1 720 590

84,8

15,2

100

2014

1 751 011

267 098

2 018 109

86,8

13,2

100

2015

1 469 466

356 000

1 825 466

80,5

19,5

100

2016

1 804 352

485 000

2 289 352

78,8

21,2

100

2017

2 237 520

357 047

2 594 567

86,2

13,8

100

2018

3 216 584

340 336

3 556 920

90,4

9,6

100

Riket

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

2018

72 702 340

28 301 193

101 003 533

72,0

28,0

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2018. Index år 2000=100

       

Hallands län

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

110

97

107

2002

145

136

143

2003

165

130

158

2004

151

154

152

2005

175

201

180

2006

199

228

205

2007

220

270

230

2008

257

348

275

2009

228

254

233

2010

195

184

192

2011

228

221

226

2012

261

183

245

2013

236

168

222

2014

283

172

261

2015

238

230

236

2016

292

313

296

2017

362

230

336

2018

520

220

460

Riket

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

108

111

108

2002

116

121

117

2003

112

120

113

2004

114

114

114

2005

123

147

128

2006

140

187

150

2007

154

239

172

2008

171

157

168

2009

170

248

187

2010

166

323

200

2011

182

287

204

2012

200

274

216

2013

203

280

219

2014

223

333

247

2015

225

355

253

2016

245

388

275

2017

288

419

316

2018

336

483

368

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta