Hallands län
Fakta & Perspektiv
320 333 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2016-12-22
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2017, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Falkenberg 182,3 90
Halmstad 189,9 94
Hylte 167,3 83
Kungsbacka 233,8 116
Laholm 178,7 89
Varberg 200,2 99
Hallands län 200,2 99
Riket 201,9 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta