Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2018-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under 2016 ökade befolkningen i sex av länets kommuner. Minskade mest gjorde Arjeplogss kommun med -1,9 procent. Länets folkmängd ökade med 725 personer under året och rikets folkmängd ökade med 1,3 procent.

Förändring av folkmängden 2016-2017

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2016-2017

2016

2017

Antal

Procent

Arjeplog

2 876

2 821

-55

-1,9

Arvidsjaur

6 442

6 440

-2

0,0

Boden

28 042

28 181

139

0,5

Gällivare

17 956

17 825

-131

-0,7

Haparanda

9 864

9 805

-59

-0,6

Jokkmokk

5 105

5 081

-24

-0,5

Kalix

16 223

16 169

-54

-0,3

Kiruna

23 167

23 116

-51

-0,2

Luleå

76 770

77 470

700

0,9

Pajala

6 116

6 101

-15

-0,2

Piteå

41 904

42 184

280

0,7

Älvsbyn

8 193

8 274

81

1,0

Överkalix

3 378

3 367

-11

-0,3

Övertorneå

4 534

4 461

-73

-1,6

Norrbottens län

250 570

251 295

725

0,3

Riket

9 995 153

10 120 242

125 089

1,3

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta