Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under 2019 ökade befolkningen i fem av länets kommuner, som mest med 0,4 procent. Minskade mest gjorde Övertorneå kommun med -2,5 procent. Länets folkmängd minskade med 404 personer under året och rikets folkmängd ökade med 1 procent.

Förändring av folkmängden 2018-2019

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2018-2019

2018

2019

Antal

Procent

Arjeplog

2 794

2 785

-9

-0,3

Arvidsjaur

6 334

6 220

-114

-1,8

Boden

28 064

28 080

16

0,1

Gällivare

17 630

17 529

-101

-0,6

Haparanda

9 785

9 685

-100

-1,0

Jokkmokk

5 001

4 923

-78

-1,6

Kalix

16 058

15 886

-172

-1,1

Kiruna

22 992

22 867

-125

-0,5

Luleå

77 832

78 105

273

0,4

Pajala

6 039

6 052

13

0,2

Piteå

42 116

42 281

165

0,4

Älvsbyn

8 140

8 066

-74

-0,9

Överkalix

3 302

3 315

13

0,4

Övertorneå

4 410

4 299

-111

-2,5

Norrbottens län

250 497

250 093

-404

-0,2

Riket

10 230 185

10 327 589

97 404

1,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta