Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under 2018 ökade befolkningen i enav länets kommuner. Minskade mest gjorde Överkalix  kommun med -1,9 procent. Länets folkmängd minskade  med 798 personer under året och rikets folkmängd ökade med 1,1 procent.

Förändring av folkmängden 2017-2018

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2017-2018

2017

2018

Antal

Procent

Arjeplog

2 821

2 794

-27

-1,0

Arvidsjaur

6 440

6 334

-106

-1,6

Boden

28 181

28 064

-117

-0,4

Gällivare

17 825

17 630

-195

-1,1

Haparanda

9 805

9 785

-20

-0,2

Jokkmokk

5 081

5 001

-80

-1,6

Kalix

16 169

16 058

-111

-0,7

Kiruna

23 116

22 992

-124

-0,5

Luleå

77 470

77 832

362

0,5

Pajala

6 101

6 039

-62

-1,0

Piteå

42 184

42 116

-68

-0,2

Älvsbyn

8 274

8 140

-134

-1,6

Överkalix

3 367

3 302

-65

-1,9

Övertorneå

4 461

4 410

-51

-1,1

Norrbottens län

251 295

250 497

-798

-0,3

Riket

10 120 242

10 230 185

109 943

1,1

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta