Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Statsbidrag för kulturmiljövår…

Statsbidrag för kulturmiljövård

Senast uppdaterad 2016-12-13
Förklaring

Det statliga stödet till kulturmiljövård fördelas av Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljövårdsanslaget används huvudsakligen till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Det används även till bildande av kulturreservat, kunskapsunderlag och vissa arkeologiska åtgärder. Den största delen av bidraget fördelas av Riksantikvarieämbetet till landets länsstyrelser som i sin tur beslutar om insatser regionalt. Ansvarig för statistiken är Kulturanalys.

PDF
Diagram nuläge
Statliga bidrag till kulturmiljöfrågor 2015* Kronor per invånare

Region Kronor per invånare
Stockholms län 7
Uppsala län 32
Södermanlands län 33
Östergötlands län 30
Jönköpings län 31
Kronobergs län 37
Kalmar län 49
Gotlands län 159
Blekinge län 74
Skåne län 9
Hallands län 22
Västra Götalands län 13
Värmlands län 19
Örebro län 32
Västmanlands län 42
Dalarnas län 23
Gävleborgs län 31
Västernorrlands län 35
Jämtlands län 30
Västerbottens län 28
Norrbottens län 30
Riket 21

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta