Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Värmlands län

Riket

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Män    

Cirkulationsorganens sjukdomar

390

381

304

292

Tumörer

233

319

221

241

Andningsorganens sjukdomar

88

86

73

65

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

50

81

38

64

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

92

59

85

49

Sjukdomar i nervsystemet

87

57

64

48

Matsmältningsorganens sjukdomar

34

40

28

29

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

32

27

27

29

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

23

23

32

24

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

21

20

14

15

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

29

18

23

21

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

1

5

3

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

4

6

3

Vissa perinatala tillstånd

1

4

1

1

Hudens och underhudens sjukdomar

4

4

2

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

2

3

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

-

0

-

Samtliga dödsorsaker

1 097

1 132

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta