Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-10-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Värmlands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

379

399

300

317

Tumörer

292

255

245

230

Andningsorganens sjukdomar

85

90

63

71

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

48

106

46

85

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

48

89

44

63

Yttre orsaker till sjukdom och död

80

49

62

37

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

38

52

29

28

Matsmältningsorganens sjukdomar

41

30

29

27

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

18

30

24

32

Vissa infektions och parasitsjukdomar

18

18

20

22

Sjukdomar i urin- och könsorgan

15

14

14

14

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

8

3

6

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

3

9

3

4

Hudens och underhudens sjukdomar

3

5

2

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

4

1

3

3

Vissa perinatala tillstånd

4

1

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

0

--

0

Samtliga dödsorsaker

1 083

1 157

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta