Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Medellivslängd kvinnor och män

Medellivslängd kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Medellivslängd vid födelsen 2015-2019. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,8 81,3
Uppsala län 84,9 81,5
Södermanlands län 83,7 80,1
Östergötlands län 84,3 81,1
Jönköpings län 84,7 81,2
Kronobergs län 84,6 81,7
Kalmar län 84,1 80,5
Gotlands län 84,3 80,6
Blekinge län 83,7 80,3
Skåne län 84,3 80,8
Hallands län 85,0 81,9
Västra Götalands län 84,1 80,7
Värmlands län 84,0 80,0
Örebro län 84,2 80,0
Västmanlands län 84,0 80,3
Dalarnas län 84,1 80,6
Gävleborgs län 83,3 79,8
Västernorrlands län 83,2 79,7
Jämtlands län 83,7 80,2
Västerbottens län 83,8 80,5
Norrbottens län 83,2 79,5
Riket 84,2 81,0

Medellivslängd 1966-2019. Antal år

         

Tidsperiod

Kvinnor

Män

Värmlands län

Riket

Värmlands län

Riket

1966-1970

75,8

76,8

71,3

71,9

1971-1975

77,0

77,7

71,2

72,1

1976-1980

78,0

78,5

71,8

72,4

1981-1985

78,9

79,5

72,7

73,6

1986-1990

79,4

80,2

73,7

74,4

1991-1995

80,2

81,0

75,0

75,6

1996-2000

81,1

81,8

76,2

76,9

2001-2005

82,0

82,4

77,4

78,0

2006-2010

82,7

83,2

78,2

79,1

2007-2011

82,8

83,4

78,6

79,4

2008-2012

83,0

83,4

78,7

79,5

2009-2013

83,2

83,6

78,9

79,7

2010-2014

83,5

83,7

79,4

79,9

2011-2015

83,5

83,8

79,5

80,1

2012-2016

83,4

83,9

79,6

80,2

2013-2017

83,6

84,0

79,7

80,4

2014-2018

83,8

84,1

79,8

80,6

2015-2019

84,0

84,2

80,0

81,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av medellivslängd 1966-2019. Index perioden 1966/1970=100

         

Tidsperiod

Kvinnor. Index år 1966-1970=100

Män. Index år 1966-1970=100

Värmlands län

Riket

Värmlands län

Riket

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

102

101

100

100

1976-1980

103

102

101

101

1981-1985

104

104

102

102

1986-1990

105

104

103

103

1991-1995

106

105

105

105

1996-2000

107

107

107

107

2001-2005

108

107

108

108

2006-2010

109

108

110

110

2007-2011

109

108

110

110

2008-2012

109

109

110

111

2009-2013

110

109

111

111

2010-2014

110

109

111

111

2011-2015

110

109

111

111

2012-2016

110

109

112

112

2013-2017

110

109

112

112

2014-2018

111

109

112

112

2015-2019

111

110

112

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta