Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-06-21
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2017 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 21 487 14,7
Uppsala län 2 481 11,0
Södermanlands län 1 653 9,8
Östergötlands län 2 439 8,8
Jönköpings län 1 918 9,1
Kronobergs län 1 031 8,9
Kalmar län 1 190 8,5
Gotlands län 378 11,1
Blekinge län 757 8,2
Skåne län 9 289 11,4
Hallands län 2 200 11,6
Västra Götalands län 11 142 10,7
Värmlands län 1 424 8,6
Örebro län 1 776 10,0
Västmanlands län 1 511 9,4
Dalarnas län 1 606 9,7
Gävleborgs län 1 476 8,8
Västernorrlands län 1 279 8,9
Jämtlands län 860 11,3
Västerbottens län 1 495 9,2
Norrbottens län 1 495 9,9
Riket 68 887 11,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta