Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Turism // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping m m

Senast uppdaterad 2019-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Antal övernattningar (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2018. Tusental

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Västerbottens län

996

36

98

663

50

1 844

Riket

37 918

3 376

3 501

16 062

4 322

65 179

             

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2017, procentuellt fördelad.

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Västerbottens län

54,0

2,0

5,3

36,0

2,7

100

Riket

58,2

5,2

5,4

24,6

6,6

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

             

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 1990-2018

             

Övernattningar i Västerbottens län, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

502

199

15

581

 

1 297

1991

464

169

14

426

 

1 073

1992

437

150

15

456

 

1 058

1993

450

154

16

510

 

1 130

1994

543

152

16

542

 

1 253

1995

545

152

15

597

 

1 309

1996

526

137

17

550

 

1 230

1997

523

103

21

635

 

1 282

1998

527

91

20

559

 

1 196

1999

582

99

21

601

 

1 302

2000

557

107

23

585

 

1 272

2001

594

97

23

609

 

1 323

2002

590

101

26

643

 

1 360

2003

607

88

26

657

 

1 378

2004

600

92

32

581

 

1 305

2005

622

84

32

657

 

1 395

2006

672

74

36

623

 

1 405

2007

697

83

41

679

 

1 500

2008

700

80

39

596

36

1 450

2009

710

75

42

537

44

1 407

2010

755

72

44

538

53

1 463

2011

785

60

50

613

43

1 552

2012

770

64

60

604

42

1 540

2013

758

62

77

623

44

1 564

2014

804

68

95

573

42

1 583

2015

854

71

97

571

55

1 649

2016

941

66

104

588

49

1 748

2017

979

37

113

664

49

1 842

2018

996

36

98

663

50

1 844

             

Länets andel av övernattningar i riket (%)

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

3,1

5,9

1,4

4,5

 

3,9

1991

3,2

5,7

1,4

4,1

 

3,7

1992

3,1

5,1

1,5

4,0

 

3,6

1993

3,0

4,8

1,6

4,5

 

3,7

1994

3,2

4,1

1,6

4,2

 

3,6

1995

3,0

3,9

0,8

4,3

 

3,4

1996

2,8

3,5

0,9

4,2

 

3,3

1997

2,8

3,0

2,0

4,7

 

3,5

1998

2,6

2,7

1,8

4,3

 

3,2

1999

2,8

3,0

1,9

4,1

 

3,3

2000

2,6

3,1

2,0

4,2

 

3,2

2001

2,7

2,7

2,0

4,1

 

3,2

2002

2,8

2,7

1,2

4,0

 

3,2

2003

2,9

2,5

1,1

3,8

 

3,1

2004

2,8

2,8

1,4

3,7

 

3,1

2005

2,7

2,6

1,4

4,0

 

3,1

2006

2,8

2,2

1,4

3,6

 

2,9

2007

2,7

2,4

1,5

4,0

 

3,1

2008

2,7

2,3

1,3

4,2

0,9

2,9

2009

2,7

2,3

1,4

3,5

1,0

2,7

2010

2,8

2,2

1,5

3,8

1,2

2,8

2011

2,8

2,0

1,7

4,2

1,0

2,9

2012

2,7

2,2

1,9

4,3

1,0

2,9

2013

2,6

2,3

2,5

4,3

1,1

2,9

2014

2,6

2,4

2,9

3,8

1,0

2,8

2015

2,5

2,4

2,7

3,7

1,2

2,7

2016

2,7

2,3

3,0

3,8

1,1

2,8

2017

2,7

1,3

3,2

4,2

1,1

2,9

2018

2,6

1,1

2,8

4,1

1,2

2,8

             

Totalt övernattningar i riket, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

16 226

3 391

1 085

12 985

 

33 687

1991

14 494

2 947

1 008

10 389

 

28 838

1992

14 148

2 966

968

11 474

 

29 556

1993

14 874

3 230

1 005

11 413

 

30 522

1994

17 218

3 748

1 008

12 925

 

34 899

1995

18 465

3 902

1 959

13 862

 

38 188

1996

18 598

3 883

1 983

12 985

 

37 449

1997

18 866

3 473

1 039

13 550

 

36 928

1998

20 052

3 357

1 089

12 999

 

37 497

1999

20 707

3 345

1 090

14 713

 

39 854

2000

21 264

3 463

1 132

13 951

 

39 809

2001

21 664

3 534

1 160

14 836

 

41 194

2002

21 011

3 738

2 200

15 946

 

42 895

2003

21 068

3 572

2 276

17 138

 

44 054

2004

21 526

3 283

2 266

15 591

 

42 666

2005

22 902

3 237

2 366

16 435

 

44 940

2006

24 212

3 391

2 560

17 542

 

47 705

2007

25 416

3 467

2 710

17 012

 

48 605

2008

25 873

3 446

2 884

14 338

4 170

50 711

2009

25 958

3 279

2 928

15 225

4 369

51 760

2010

27 338

3 301

2 937

14 325

4 506

52 406

2011

27 990

2 956

3 028

14 449

4 201

52 624

2012

28 566

2 893

3 092

14 035

4 105

52 960

2013

29 433

2 663

3 118

14 497

4 025

53 736

2014

31 074

2 843

3 317

15 047

4 121

56 401

2015

33 518

2 975

3 559

15 560

4 417

60 029

2016

35 315

2 848

3 433

15 638

4 562

61 796

2017

36 554

2 787

3 575

15 767

4 525

63 208

2018

37 918

3 376

3 501

16 062

4 322

65 179

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 1990-2018. Index år 1990=100

             

Västerbottens län

     

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

100

100

100

100

 

100

1991

92

85

93

73

 

83

1992

87

75

100

78

 

82

1993

90

77

107

88

 

87

1994

108

76

107

93

 

97

1995

109

76

100

103

 

101

1996

105

69

113

95

 

95

1997

104

52

140

109

 

99

1998

105

46

133

96

 

92

1999

116

50

140

103

 

100

2000

111

54

153

101

 

98

2001

118

49

153

105

 

102

2002

118

51

173

111

 

105

2003

121

44

173

113

 

106

2004

120

46

213

100

 

101

2005

124

42

213

113

 

108

2006

134

37

240

107

 

108

2007

139

42

273

117

 

116

2008

139

40

259

103

100

112

2009

141

38

280

92

122

108

2010

150

36

293

93

147

113

2011

156

30

333

106

119

120

2012

153

32

400

104

117

119

2013

151

31

517

107

121

121

2014

160

34

636

99

118

122

2015

170

36

648

98

153

127

2016

187

33

691

101

137

135

2017

195

18

752

114

135

142

2018

198

18

655

114

138

142

Riket

         

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

100

100

100

100

 

100

1991

89

87

93

80

 

86

1992

87

87

89

88

 

88

1993

92

95

93

88

 

91

1994

106

111

93

100

 

104

1995

114

115

181

107

 

113

1996

115

115

183

100

 

111

1997

116

102

96

104

 

110

1998

124

99

100

100

 

111

1999

128

99

100

113

 

118

2000

131

102

104

107

 

118

2001

134

104

107

114

 

122

2002

129

110

203

123

 

127

2003

130

105

210

132

 

131

2004

133

97

209

120

 

127

2005

141

95

218

127

 

133

2006

149

100

236

135

 

142

2007

157

102

250

131

 

144

2008

159

102

266

110

100

151

2009

160

97

270

117

105

154

2010

168

97

271

110

108

156

2011

173

87

279

111

101

156

2012

176

85

285

108

98

157

2013

181

79

287

112

97

160

2014

192

84

306

116

99

167

2015

207

88

328

120

106

178

2016

218

84

316

120

109

183

2017

225

82

329

121

109

188

2018

234

100

323

124

104

193

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta