Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Hallands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Hallands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 034

3 137

4 171

23 831

72 720

96 551

24,8

24,7

Tillverkning och utvinning

3 964

12 447

16 411

131 019

420 334

551 353

24,2

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

664

2 289

2 953

12 188

38 202

50 390

22,5

24,2

Byggverksamhet

1 009

11 190

12 199

32 733

321 710

354 443

8,3

9,2

Handel

9 667

11 314

20 981

263 993

323 536

587 529

46,1

44,9

Transport och magasinering

1 297

4 815

6 112

49 042

180 437

229 479

21,2

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 880

2 196

5 076

85 405

83 794

169 199

56,7

50,5

Information och kommunikation

569

1 386

1 955

58 115

144 783

202 898

29,1

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

909

697

1 606

47 916

47 173

95 089

56,6

50,4

Fastighetsverksamhet

851

1 277

2 128

31 528

48 602

80 130

40,0

39,3

Företagstjänster

5 407

7 313

12 720

255 321

336 343

591 664

42,5

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

3 852

2 744

6 596

169 434

123 653

293 087

58,4

57,8

Utbildning

12 908

3 953

16 861

394 770

139 924

534 694

76,6

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 328

4 254

24 582

646 250

165 888

812 138

82,7

79,6

Kulturella och personliga tjänster

3 359

2 330

5 689

123 505

89 913

213 418

59,0

57,9

Näringsgren okänd

1 255

686

1 941

31 080

21 751

52 831

64,7

58,8

Totalt

69 953

72 028

141 981

2 356 130

2 558 763

4 914 893

49,3

47,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Hallands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Hallands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 034

3 137

4 171

23 831

72 720

96 551

24,8

24,7

Tillverkning och utvinning

3 964

12 447

16 411

131 019

420 334

551 353

24,2

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

664

2 289

2 953

12 188

38 202

50 390

22,5

24,2

Byggverksamhet

1 009

11 190

12 199

32 733

321 710

354 443

8,3

9,2

Handel

9 667

11 314

20 981

263 993

323 536

587 529

46,1

44,9

Transport och magasinering

1 297

4 815

6 112

49 042

180 437

229 479

21,2

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 880

2 196

5 076

85 405

83 794

169 199

56,7

50,5

Information och kommunikation

569

1 386

1 955

58 115

144 783

202 898

29,1

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

909

697

1 606

47 916

47 173

95 089

56,6

50,4

Fastighetsverksamhet

851

1 277

2 128

31 528

48 602

80 130

40,0

39,3

Företagstjänster

5 407

7 313

12 720

255 321

336 343

591 664

42,5

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

3 852

2 744

6 596

169 434

123 653

293 087

58,4

57,8

Utbildning

12 908

3 953

16 861

394 770

139 924

534 694

76,6

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 328

4 254

24 582

646 250

165 888

812 138

82,7

79,6

Kulturella och personliga tjänster

3 359

2 330

5 689

123 505

89 913

213 418

59,0

57,9

Näringsgren okänd

1 255

686

1 941

31 080

21 751

52 831

64,7

58,8

Totalt

69 953

72 028

141 981

2 356 130

2 558 763

4 914 893

49,3

47,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007), Index år=2008

                     

Näringsgren

2008  

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

103

107

131

127

125

124

122

117

120

Tillverkning och utvinning

100

90

90

92

90

86

84

85

84

86

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

100

100

102

102

101

103

101

99

Byggverksamhet

100

100

104

110

112

112

114

118

124

128

Handel

100

97

103

106

107

107

109

109

111

111

Transport och magasinering

100

95

98

102

107

106

104

101

104

106

Hotell- och restaurangverksamhet

100

107

113

112

123

128

130

134

137

137

Information och kommunikation

100

101

102

106

106

107

107

105

105

111

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

97

97

96

98

95

101

100

101

Fastighetsverksamhet

100

104

106

101

105

110

119

120

129

118

Företagstjänster

100

96

106

117

117

118

123

126

127

136

Offentlig förvaltning och försvar

100

100

102

111

111

116

119

122

123

128

Utbildning

100

97

99

101

102

101

102

105

110

113

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

100

101

101

105

107

108

110

114

116

Kulturella och personliga tjänster

100

100

102

104

111

115

117

117

118

118

Näringsgren okänd

100

92

91

99

100

100

99

104

105

89

Totalt

100

98

100

104

106

106

107

108

110

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta