Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

2

32

18

 

52

10 141

0,5

Halmstad

66

43

178

11

298

24 142

1,2

Hylte

 

2

1

 

3

2 153

0,1

Kungsbacka

10

68

107

3

188

14 401

1,3

Laholm

 

2

3

 

5

4 392

0,1

Varberg

1

28

70

1

100

14 724

0,7

Hallands län

79

175

377

15

646

69 953

0,9

Riket

4 625

7 544

34 817

6 562

53 548

2 358 756

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

10

53

136

6

205

10 772

1,9

Halmstad

182

172

412

65

831

25 390

3,3

Hylte

 

9

3

3

15

2 785

0,5

Kungsbacka

92

177

306

21

596

12 530

4,8

Laholm

 

14

19

3

36

4 764

0,8

Varberg

2

80

227

14

323

15 787

2,0

Hallands län

286

505

1 103

112

2 006

72 028

2,8

Riket

11 902

24 044

110 826

15 502

162 274

2 563 610

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

12

85

154

6

257

20 913

1,2

Halmstad

248

215

590

76

1 129

49 532

2,3

Hylte

0

11

4

3

18

4 938

0,4

Kungsbacka

102

245

413

24

784

26 931

2,9

Laholm

0

16

22

3

41

9 156

0,4

Varberg

3

108

297

15

423

30 511

1,4

Hallands län

365

680

1 480

127

2 652

141 981

1,9

Riket

16 527

31 588

145 643

22 064

215 822

4 922 366

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

 

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

2

32

18

 

52

10 141

0,5

Halmstad

66

43

178

11

298

24 142

1,2

Hylte

 

2

1

 

3

2 153

0,1

Kungsbacka

10

68

107

3

188

14 401

1,3

Laholm

 

2

3

 

5

4 392

0,1

Varberg

1

28

70

1

100

14 724

0,7

Hallands län

79

175

377

15

646

69 953

0,9

Riket

4 625

7 544

34 817

6 562

53 548

2 358 756

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

10

53

136

6

205

10 772

1,9

Halmstad

182

172

412

65

831

25 390

3,3

Hylte

 

9

3

3

15

2 785

0,5

Kungsbacka

92

177

306

21

596

12 530

4,8

Laholm

 

14

19

3

36

4 764

0,8

Varberg

2

80

227

14

323

15 787

2,0

Hallands län

286

505

1 103

112

2 006

72 028

2,8

Riket

11 902

24 044

110 826

15 502

162 274

2 563 610

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

12

85

154

6

257

20 913

1,2

Halmstad

248

215

590

76

1 129

49 532

2,3

Hylte

0

11

4

3

18

4 938

0,4

Kungsbacka

102

245

413

24

784

26 931

2,9

Laholm

0

16

22

3

41

9 156

0,4

Varberg

3

108

297

15

423

30 511

1,4

Hallands län

365

680

1 480

127

2 652

141 981

1,9

Riket

16 527

31 588

145 643

22 064

215 822

4 922 366

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta