Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Hallands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

23 136

16

35 342

24

58 478

40

147 840

Jordbruk, skogsbruk och fiske

303

12

188

7

491

19

2 622

Tillverkning och utvinning

2 481

13

2 675

14

5 156

27

18 943

Energiförsörjning; miljöverksamhet

673

23

636

22

1 309

45

2 868

Byggverksamhet

974

8

619

5

1 593

13

12 295

Handel

3 300

15

2 438

11

5 738

26

21 645

Transport och magasinering

796

12

605

9

1 401

21

6 786

Hotell- och restaurangverksamhet

612

14

299

7

911

21

4 421

Information och kommunikation

944

27

1 396

39

2 340

66

3 556

Finans- och försäkringsverksamhet

459

21

673

31

1 132

52

2 174

Fastighetsverksamhet

429

20

462

21

891

41

2 189

Företagstjänster

2 888

19

4 420

29

7 308

48

15 275

Offentlig förvaltning och försvar

1 921

25

3 395

44

5 316

69

7 692

Utbildning och forskning

2 837

17

8 453

51

11 290

68

16 452

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 458

14

7 827

32

11 285

46

24 372

Personliga och kulturella tjänster

888

16

1 050

19

1 938

35

5 450

Okänd verksamhet

173

16

206

19

379

35

1 100

Icke förvärvsarbetande, Totalt

5 232

17

3 483

12

8 715

29

29 903

   i reguljär utbildning

5 232

17

3 483

12

8 715

29

29 903

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

28 368

16

38 825

22

67 193

38

177 743

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Hallands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

23 136

16

35 342

24

58 478

40

147 840

Jordbruk, skogsbruk och fiske

303

12

188

7

491

19

2 622

Tillverkning och utvinning

2 481

13

2 675

14

5 156

27

18 943

Energiförsörjning; miljöverksamhet

673

23

636

22

1 309

45

2 868

Byggverksamhet

974

8

619

5

1 593

13

12 295

Handel

3 300

15

2 438

11

5 738

26

21 645

Transport och magasinering

796

12

605

9

1 401

21

6 786

Hotell- och restaurangverksamhet

612

14

299

7

911

21

4 421

Information och kommunikation

944

27

1 396

39

2 340

66

3 556

Finans- och försäkringsverksamhet

459

21

673

31

1 132

52

2 174

Fastighetsverksamhet

429

20

462

21

891

41

2 189

Företagstjänster

2 888

19

4 420

29

7 308

48

15 275

Offentlig förvaltning och försvar

1 921

25

3 395

44

5 316

69

7 692

Utbildning och forskning

2 837

17

8 453

51

11 290

68

16 452

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 458

14

7 827

32

11 285

46

24 372

Personliga och kulturella tjänster

888

16

1 050

19

1 938

35

5 450

Okänd verksamhet

173

16

206

19

379

35

1 100

Icke förvärvsarbetande, Totalt

5 232

17

3 483

12

8 715

29

29 903

   i reguljär utbildning

5 232

17

3 483

12

8 715

29

29 903

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

28 368

16

38 825

22

67 193

38

177 743

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta